Hopp til innhold

– Vijmak lip de jådon gielladilev buoredittjat

Dav javllá julevsáme jådediddje gå de iektu sjiehtadus dåhkkiduváj ja vuolláj tjáleduváj. Sjiehtadus mij galggá julevsáme gielav låpptidit, ja julevsáme profijllaskåvlåv ja oahpponevvagijt åvddånahttet

Symbåvllålattjat 12. tijma de dát sjiehtadus dåhkkiduváj Sáme allaskåvlås, Hábmera suohkanis ja Árranis.

Symbåvllålattjat: 12. tijma de dát sjiehtadus dåhkkiduváj Sáme allaskåvlå rektoris Laila Susanne Vars, Hábmera suohkanoajves Britt Kristoffersen ja ja Árrana direktøras Lars Andreassen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Julevsáme guovdátja direktørra Lars Andreassen lij mánnodagá mañen sjiehtadallama vuolláj tjállemin Árrana, Sáme allaskåvlå, Sáme låhkåmguovdátja ja Hábmera suohkana gaskan.

Sjiehtadallam mij ulmijt la julevsáme mánáj ja nuoraj oahppambirrasav nannitjit julevsáme profijllaskåvlå åvddånime baktu. Duodden ájn vil sihkarasstet vaj julevsáme máná ja nuora oadtju ådåsmahtedum oahpponevvagijt.

– Aktan galggap oahppamfálaldagájt ja oahpponevvagijt åvddånahttet, ja lagábuv aktisattjat barggat. Sáme allaskåvllå la má vuostasj stáhta oassálasstijs mij de aktisattjat dán láhkáj galggá barggat, javllá dudálasj direktørra.

Andreassen nammat aj Nuortta universitehtav mij åvddåla åhpadimev la fállám, valla allaskåvllå sihtá njuolgga viehkken liehket åhpadimfálaldagáv fálatjit.

Sáme máhtudahka fájllu

Hábmera suohkanoajvve Britt Kristoffersen (Gb) la ávon moadda oassálasste aktan båhti viehkedittjat julevsáme gielav åvddånahtátjit, ja viehkken oahpponevvagijt åttjudime.

Kristoffersen mujttádahttá Hábmera suohkan la ájnna suohkan mij de julevsáme gielav háldat, ja dajna l dát fálaldahka, ja dát sjiehtadus masi semadij, nav ájnas.

– Mij lip gievras oassálasstijs tjanádum jus galggá gielav åvddånahttet ja suoddjit. Dárbbo l sierraláhkáj stuorak. Mij dárbahip ienep ulmutjijt sáme máhtudagáj. Ja dát sjiehtadus dilev giehpet åhpadusáv gattsatjit, javllá suohkanoajvve Britt Kristoffersen.

Aktisasjbarggo mij la vuojto bielen

– Riek ávvudahtte gå de ienep máhttep aktan barggat Hábmera suohkanijn ja julevsáme guovdátjijn Árran oahppofálaldagájt hábbmigoahtet julevsáme guovlluj. Ja ienep systemalattjat barggát fáhkavejulasjvuodajt låpptidit.

Dav javllá Sáme allaskåvlå rektor Laila Susanne Vars guhti aj diehtá mav dagu suohkan ja Árran dárbahibá.

– Mån diedáv suohkan dav dárbaj, ja Árran sámegiela barggijt dárbaj. Nav vaj mij gájka vuojttep dákkár aktisasjbargujn.

Vars jáhkká juo tjavtjan 2023 lij jådon julevsáme álggokursaj, valla gatjálvis la goassa barggijt nahki åttjudit, ja duodden studentajt gávnnat.

– Sávav gal ålos åhtsi dájda oahppofálaldagájda ma dal båhti gå de dajt ásadip, javllá Vars.

Duodden vuojnná Laila Susanna Vars ietjá åvddånahttemav mij guosská oahpponevvaga suorgen mij de julevsáme profijllaskåvlå ja Ájluovta skåvlå tjadá ásaduvvá.

Korte nyheter

 • Samiske nasjonaljoiken er vedtatt.

  Den samiske nasjonaljojken «Sámiid eatnan duoddariid» av Áillohaš - Nils-Aslak Valkeapää ble vedtatt i dag, lørdag, under Samerådets 22. konferanse i Váhtjer/Gällivare.

  Ifølge symbolkomiteen skal nasjonalsangen kunne synges både uten tekst og med en del av teksten eller med hele teksten. Jojken skal også tilpasses alle samiske språk og jojk-tradisjoner. Utvalget mener at Áillohaš jojk tydelig formidler samenes kjærlighet til Sápmi.

  Samekonferansen 2022 vedtar samernes nasjonaljojk
  Foto: Nelly Anna Karolina Engström / NRK
 • Sofia Jannok er tildelt Samerådets hederspris

  Musikern, aktivisten og æresdoktoren Sofia Jannopk er tildelt Samerådets hederspris. Prisen er utdelt til Jannok 13. august 2022 i forbindelse med Samerådets konferanse i Gällivare/Váhtjer, skriver Samerådet i ett pressemeddelande.

  Jannok kunne ikke delta på prisutdelingen selv, så den som tok i mot prisen var hennes tante og gudmor Kristina Utsi.

  Samerådets hederspris deles ut hvert fjerde år til en person, organisasjon, forening eller institusjon som arbeider utrettelig for det samiske folket. Prisen kan deles ut for arbeid som har styrket samholdet i det samiske samfunnet, hjulpet det samiske folket med å bevare og verne om tradisjoner, levesett, tenkemåte, språk eller annen immateriell tradisjon, eller for arbeidet som har bevart og fremmet de overnevnte temaene også i det moderne samfunnet.

  Den forrige hedersprisen ble delt ut i 2017 til Ole Henrik Magga i Trondheim.

  Sofia Jannok i Repparfjord.
  Foto: Blackstar multimedia
 • Savnet 3-åring funnet

  Den tre år gamle jenta som kom bort fra foreldrene sine ved Tastadåsen i Kvæfjord i Troms, er funnet i god behold.

  Hun ble lokalisert i terrenget fra lufta av luftambulansen, opplyser politiet på Twitter.

  Jenta forsvant i et utemarksområde omkring klokken 12 lørdag, da hun var på tur med foreldrene. En rekke ressurser bidro i søket.