Johnny Bloghole(!): Erotikk i Sápmi..!?

Hva er samisk litteratur? Er det greit å skrive samiske bøker på norsk? Er samisk «lucky fuckers» språk?

Mange spørsmål, men hva er svaret?

Hva er samisk litteratur? Er det greit å skrive samiske bøker på norsk? Er samisk "lucky fuckers" språk? Mange spørsmål, mange svar.