Hopp til innhold

Ingen utsatt evakueringsfrist for protestleiren

Aktivistene i Oceti Sakowin leiren ved Standing Rock har fått nei til sin søknad om å utsette evakueringsfristen.

Oceti Sakowin Camp, Standing Rock

Snøen er i ferd med å smelte bort i Oceti Sakowin leiren. Nå haster det med å få evakuert og ryddet leiren. Fristen er satt til onsdag kl. 14 lokal tid, det vil si kl. 20 norsk tid.

Foto: APTN

Army Corps of Engineers sier at de ikke vil forlenge evakueringsfristen, som er satt til onsdag. Motstanderne av Dakota Access Pipeline skal ha forlatt leiren sin på føderalt land innen fristen som er satt, opplyser den amerikanske nyhetsnettsiden OPB News.

Leiren har eksistert siden august. På det meste har leiren huset tusenvis av mennesker, som støtter Sioux-stammenes kamp mot oljerørledningen fordi den truer miljøet og hellige steder.

Utbyggeren, det Dallas-baserte Energy Transfer Partners, bestrider imidlertid disse påstandene.

Oceti Sakowin Camp, Standing Rock

Det er fortsatt noen hundre aktivister igjen i leiren og de jobber på spreng med å bli ferdig med evakueringen innen fristen.

Foto: APTN

Utfordrende arbeid

Vårflommen skal ganske snart være i anmars, og derfor gav Army Corps of Engineers 3. februar beskjjed til de flere hundre menneskene, som er igjen i leiren, at de må ta sine eiendeler og forlate den innen onsdag klokken 14.00.

Lederen for leiren, Phyllis Young, opplyser at regnværet på mandag hemmet pakke- og ryddearbeidet, og at urfolkene også tok seg tid til tradisjonelle seremonier knyttet til været.

Oceti Sakowin, Standing Rock

Her slepes en ødelagt campingbil bort av en gravemaskin.

Foto: APTN

Frost i bakken gjør det også vanskelig for folk å fjerne telt innsatsen, forklarer hun.

Kaptein Ryan Hignight i Army Corps of Engineers bekrefter at ledelsen i leiren har søkt om en utsettelse på fristen for å flytte, men de måtte svare nei av hensyn til folks sikkerhet og av miljøhensyn.

Store norske investeringer

NRK Sápmi har laget en rekke saker om Dakota Access Pipeline og fortalt om store norske eierinteresser i den kontroversielle oljerørledningen.

Blant annet har DNB gitt lån på 4,7 milliarder norske kroner til Energi Transfer Partners, som er hovedselskapet som står bak utbyggingen. NRK har også kartlagt Oljefondets investeringer, som er på 10,32 milliarder kroner i fem selskaper som står bak byggingen.

Dakota Access Pipeline (DAPL) er kontroversielt fordi det frakter skiferolje i rørledning gjennom urfolksområder, olje som vil forårsake enorme klimagassutslipp når det forbrennes.

Oceti Sakowin Camp, Standing Rock

Et oversiktsbilde av Oceti Sakowin leiren i nærheten av Standing Rock.

Foto: APTN

Korte nyheter

 • Forventer ikke mer til sametinget

  Nordkalottfolket har ingen forventninger til at Sametinget vil få økte midler over statsbudsjettet for neste år.

  – Regjeringa har avlyst Hurdalsplattformen og alle lovnader der, vi har energikrise, og Europa er i en krigsøkonomi, og mange vil få det kjempetøft fremover, derfor forventer jeg ikke økning neste år, sier Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget. Om det skulle komme en økning så tar Toril Bakken Kåven det som en stor seier.

  – Det viktigste man kan gjøre for det samiske samfunn nå, er å bygge opp forsvaret i nord, kutte ut elektrifisering av Melkøya og sikre oss stabile priser på strøm og drivstoff fremover, som kan avhjelpe alles økonomi, skriver Bakken Kåven i en e-post til NRK.

  Parlamentarisk leder for Nordkalottfolket mener de kan gjøre mye internt med budsjett på sametinget.

  – Vi bruker altfor mye penger på oss selv og har sprengt plenumsbudsjettene med svært ineffektive møter, det kommer vi til å gi innspill til, uavhengig av hva som kommer fra regjeringen. Toril Bakken Kåven mener måtehold er en dyd man bør bli flinkere på alle sammen, nå når vi vet at tidene er vanskelige.

  Toril Bakken Kåven
  Foto: Nils-John Porsanger / NRK
 • Elle Sofe Sara vuittii Kritiker-bálkkašumi

  Sámi koreográfa Elle Sofe Sara oaččui Kritikerprisen 2022 dansun-bálkkašumi. Son vuittii bálkkašumi bihttán «Vástadus eana – The answer is land». Bálkkašupmi juhkkojuvvui Oslos ja lea «norsk kritikerlag» geat juhket bálkkašumi.

  Jury árvvoštallamis deattuhit ahte bihttáin nákce Sara ja su mielbargit bihttás čájehit olbmuid gullevašvuođa ja sajádaga servvodagas. Dánsuma bokte govviduvvo movt olmmoš ge sáhttá vásihit ahte massá oadjebasvuođa eallimis ja maid movt olmmoš ohcala gullevašvuođa eallimis.

  Dát dovddut leat erenoamáš áigeguovdilat vel dán váttis áiggis máilmmis, deattuvvui bálkkašumi geigemis.

  – Lea stuorra gudni oažžut bálkkašumi ja son juogada dan buohkain geat leat bargan bihttáin, logai Elle Sofe Sara.

  Son lohká iežas leat giitevaš go son eallá dakkár guovllus máilmmis gos lea friddjavuohta ja gos son dáidagiin beassá dákkár dovdduid čájehit.

  Elle Sofe Sara lea maid giitevaš go oaidná ahte dáidda mearkkaša olu olbmuide, erenoamážit dán váttis dilis mii lea dál.

  Vuoitu lea dáiddá maid Tom Gundersen lea ráhkadan.

  Elle Sofe Sara
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Olu sámegielladoaimmat Suorttáin

  Suorttáin, Nordlánddas lea Bárru giellabáikkis olu doaimmat dán čavčča ja skábma. Dáppe besset Luofoahta ja Viestterállasa sámi deaivvadit ja oahpahallat hállat sámegiela, seammás go doddjojit. Mánáide lea maid stohkan ja sámegiel eahkedat.

  – Gáfestallan lea duorastagaid gos sii geat beroštit sámegielas deaivvadit. Sis lea maid duddjon, sálbmaeahket, filbmaklubba nuoraide ja stoahkan eahkedat mánáide, muitala Anne Pedersen, Báru prošeaktajođiheaddji.

  Anne Pedersen, prosjektleder i Bárru
  Foto: Mathis / Eira