Ikke feminister

Lina Norberg Juuso er journalist og skriver ofte om likestilling. Hun er en av dem som undrer seg over at partilederne i Sametinget i Sverige ikke vil kalle seg feminister.

Bruker ikke ordet "Feminist"

Lina Norberg Juuso mener at ord med tyngde er viktig.

– I Sápmi bruker vi ord som Sápmi, urfolk, minoritet, viktige ord med tyngde. Feminist er også et viktig ord med tyngde, og jeg syns det er viktig også
for politikere i Sametinget, sier Juuso.

Ikke feminist

Svenske Sametingstyrets vara ordfører Ol-johan Sikku sier at han ikke kan kalle seg feminist.

Jeg vet ikke om jeg kan kalle meg feminist, fordi jeg ikke kan definere det. Derfor sier jeg heller at jeg jobber for likestilling, sier Sikku.

Se saken øverst i artikkelen.