Ii beasa geavahit biilla

Olgoriikalaš stáhtaborgár geas lea bargu Norggas, oaččui dieđu ahte son ii beasa šat geavahit iežas olgoriikaregistrerejuvvon biilla Norggas. Dáinna biillain lei son vuodján 2 jagi. Dál son reagere go eará olgoriikalaččat eai váldo go vudjet olgoriikaregistrerejuvvon biillain. Duollodirektevra Atle Joakimsen mieđiha ahte sii eai vuorut duogušteami olgoriika biillaid mat leat lobiheamit Norggas. Son cuiggoda ahte lea biilaeaiggáda ovddasvástádus ahte buot lea ortnegis.