Hopp til innhold

Historisk dom kan endre fiskereglene for Norges største lakseelv

Domstol i Finland frikjente i dag alle fire som fisket uten gyldig fiskekort i Vetsikkojoki i Utsjok kommune.

Esko Aikio, Heidi Eriksen, Kati Eriksen og Anne Nuorgam

Esko Aikio, Heidi Eriksen, Kati Eriksen og Anne Nuorgam hadde grunn til å feire da dommen ble lest opp i dag klokken 9 lokal tid.

Foto: Vesa Toppari / Yle

– Dommen slår fast at vi har rett til å fiske i vår hjemmeelv Vetsikkojoki, sier Anne Nuorgam.

Hun og tre andre fisket ulovlig, meldte seg selv til politiet og i dag vant de rettssaken. Dommen kan skape presedens og endre fiskereglene for grenseelva mellom Finland og Norge.

Anne Nuorgam talsmann for Veahčat fiskestyre

FRIKJENT: Anne Nuorgam.

Foto: Veahčajoga guolástangoddi

Herredsretten i Lapplands len slår i sin dom fast at dagens fiskeregler for Tanavassdraget begrenser samenes rett til å utøve sin egen kultur. Også samenes menneskerettigheter begrenses av disse reglene.

De tiltalte slipper også å betale saksomkostkningene.

I en annen sak, som gjaldt ulovlig garnfiske, ble Esko Aikio frikjent. Også denne dommen ble avsagt i dag.

– Mye å si også på norsk side

Fagdirektør Laila Susanne Vars ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter sier at dommen også vil få konsekvenser på norsk side.

Laila Susanne Vars

Fagdirektør Laila Susanne Vars.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– På norsk side er det også snakk om å gå til sak mot staten fordi myndighetene ikke har gjort nok for å sikre fiskerettighetene til samene, forklarer Vars.

De fire tiltalte samene kunne juble i dag.

– Denne dommen er historisk. Det er første gang det slås fast i finsk rett at samene har rett til å leve på den samiske måten, sier Nuorgam.

Nuorgam er selv jurist og leder i Foreningen for Vetsikkojoki (Veahčajoga oasusgoddi) samt varaordfører i FNs permanente forum for urfolkssaker.

Meldte seg selv

29. juli 2017 fisket Anne Nuorgam, Heidi Eriksen og Kati Eriksen sammen med Katis 17 år gamle sønn Erke Eriksen i Vetsikkojoki uten gyldig fiskekort.

De meldte selv om det ulovlige fisket til Forstyrelsen, som forvalter en tredjedel av Finlands statlige eiendom. Forstyrelsen meldte saken videre til politiet.

– Vi ønsket å bli tatt for ulovlig fiske, fordi vi etter dagens finske lover ikke har rett til å fiske i våre egne elver. Gjennom domstolene kan vi være med på å endre disse lovene, forklarer Nuorgam til NRK.

Lakserettssak i Utsjoki - luossagearregat Ohcejogas

Rettssaken ble holdt i Utsjoki 14. februar. I dag avsa dommer Esko Hohti dommen sin.

Foto: Yle

Ankes direkte til Høyesterett

Aktor opplyser at saken vil bli anket direkte til Høyesterett.

I Finland kalles dette for «prejudikat» anke, det vil si en rettsavgjørelse som ansees å ha generell betydning for tolking av rettstilstanden.

Kati Eriksen, Anne Nuorgam ja Heidi Eriksen

Kati Eriksen, Anne Nuorgam ja Heidi Eriksen vant i retten. Nå vil finske myndigheter anke dommen direkte til Høyesterett.

Foto: Aslak Pieski / Preassagovva

– Da kommer en såkalt «prejudikatdom», som skaper presedens. Da må lovene endres slik at de vil passe til den rettsanvendelsen som slås fast i dommen, forklarer Nuorgam.

Det har tidligere vært store konflikter rundt tana-avtalen både på norsk- og finsk side.

Dette kan i såfall bety at fiskereglene for Tanavassdraget må reforhandles slik at de er tilpasset denne dommen.

Korte nyheter

 • Estlánnda javllá ruossja helikåptar ilmev illastij

  Estlánnda javllá ruossja militærhelikåptar dijstagá ilmev rijkan illastij. Ruossja ambassadørra l gåhtjudallam ássjev tjielggitjit.

  – Estlánnda mielas la alvos ja vájves dahpadus, mij ij la åvvånis dåhkkidahtte, javllá esti ålggorijkadepartemænnta.

  Asperitas: Eit av fleire nye skynamn som WMO no gjer offisielle
  Foto: Ave Maria Mõistlik
 • Lådnakássa fásstaræntov laset

  Ragátmáno vuostasj biejve rájes fásstarænnto oahppolånan laseduvvá, tjállá Lådnakássa præssadiedádusán. – Sivva manen fásstarænnto laseduvvá, la aj tjanádum dilláj ahte márnánrænnto la laseduvvam, javllá kommunikasjåvnnådirekterra Lådnakássan Anette Bjerke.

  Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør Lånekassen
  Foto: Hege Aas/Lånekassen
 • Guokta suohkana Nordlándan ælla desti ROBEK-lisstan

  Sálatvuome ja Nesna suohkana Nordlándan ælla desti ROBEK-lisstan. Dav diedet Suohkan- ja guovllodepartemænnta. Stáhtaháldadiddje Tom Cato Karlsena mielas la buorre dille Noedlándan dan gáktuj. – Valla, miján la vil hájn vihtta ROBEK-suohkan Nordlándan, ja dan diehti mij ep la maŋga rájen, javllá Karlsen. Træna, Fuossko, Lådik, Moskenes ja Hábmer li hájn ROBEK-lisstan tjáledum Nordlándas.