Hopp til innhold

Historisk dom kan endre fiskereglene for Norges største lakseelv

Domstol i Finland frikjente i dag alle fire som fisket uten gyldig fiskekort i Vetsikkojoki i Utsjok kommune.

Esko Aikio, Heidi Eriksen, Kati Eriksen og Anne Nuorgam

Esko Aikio, Heidi Eriksen, Kati Eriksen og Anne Nuorgam hadde grunn til å feire da dommen ble lest opp i dag klokken 9 lokal tid.

Foto: Vesa Toppari / Yle

– Dommen slår fast at vi har rett til å fiske i vår hjemmeelv Vetsikkojoki, sier Anne Nuorgam.

Hun og tre andre fisket ulovlig, meldte seg selv til politiet og i dag vant de rettssaken. Dommen kan skape presedens og endre fiskereglene for grenseelva mellom Finland og Norge.

Anne Nuorgam talsmann for Veahčat fiskestyre

FRIKJENT: Anne Nuorgam.

Foto: Veahčajoga guolástangoddi

Herredsretten i Lapplands len slår i sin dom fast at dagens fiskeregler for Tanavassdraget begrenser samenes rett til å utøve sin egen kultur. Også samenes menneskerettigheter begrenses av disse reglene.

De tiltalte slipper også å betale saksomkostkningene.

I en annen sak, som gjaldt ulovlig garnfiske, ble Esko Aikio frikjent. Også denne dommen ble avsagt i dag.

– Mye å si også på norsk side

Fagdirektør Laila Susanne Vars ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter sier at dommen også vil få konsekvenser på norsk side.

Laila Susanne Vars

Fagdirektør Laila Susanne Vars.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– På norsk side er det også snakk om å gå til sak mot staten fordi myndighetene ikke har gjort nok for å sikre fiskerettighetene til samene, forklarer Vars.

De fire tiltalte samene kunne juble i dag.

– Denne dommen er historisk. Det er første gang det slås fast i finsk rett at samene har rett til å leve på den samiske måten, sier Nuorgam.

Nuorgam er selv jurist og leder i Foreningen for Vetsikkojoki (Veahčajoga oasusgoddi) samt varaordfører i FNs permanente forum for urfolkssaker.

Meldte seg selv

29. juli 2017 fisket Anne Nuorgam, Heidi Eriksen og Kati Eriksen sammen med Katis 17 år gamle sønn Erke Eriksen i Vetsikkojoki uten gyldig fiskekort.

De meldte selv om det ulovlige fisket til Forstyrelsen, som forvalter en tredjedel av Finlands statlige eiendom. Forstyrelsen meldte saken videre til politiet.

– Vi ønsket å bli tatt for ulovlig fiske, fordi vi etter dagens finske lover ikke har rett til å fiske i våre egne elver. Gjennom domstolene kan vi være med på å endre disse lovene, forklarer Nuorgam til NRK.

Lakserettssak i Utsjoki - luossagearregat Ohcejogas

Rettssaken ble holdt i Utsjoki 14. februar. I dag avsa dommer Esko Hohti dommen sin.

Foto: Yle

Ankes direkte til Høyesterett

Aktor opplyser at saken vil bli anket direkte til Høyesterett.

I Finland kalles dette for «prejudikat» anke, det vil si en rettsavgjørelse som ansees å ha generell betydning for tolking av rettstilstanden.

Kati Eriksen, Anne Nuorgam ja Heidi Eriksen

Kati Eriksen, Anne Nuorgam ja Heidi Eriksen vant i retten. Nå vil finske myndigheter anke dommen direkte til Høyesterett.

Foto: Aslak Pieski / Preassagovva

– Da kommer en såkalt «prejudikatdom», som skaper presedens. Da må lovene endres slik at de vil passe til den rettsanvendelsen som slås fast i dommen, forklarer Nuorgam.

Det har tidligere vært store konflikter rundt tana-avtalen både på norsk- og finsk side.

Dette kan i såfall bety at fiskereglene for Tanavassdraget må reforhandles slik at de er tilpasset denne dommen.

Korte nyheter

 • Isalill nominerejuvvon dán jagi namman

  VG lea almmuhan "Dán Jagi nama" 1974 rájes. Dán jagi lea VG nomineren sámi komihkkára Isalill Kolpusa.

  Sámi-dáru komihkkár lea johtilit geasuhan TV-geahččiid. Son lea leamaš ođasmahtti doarjjan "Nytt på nytt", maŋŋil go válddii badjelasas Pernille Sørensena miessemánus.

  Dan čállá VG.

  Isalill Kolpus «Nytt på Nytt»-logo ovddabealde.
  Foto: Kjetil Solhøi / NRK
 • Isalill Kolpus nominert

  VG har kåret «Årets navn» siden 1974. I år har VG nominert den samiiske komikeren, Isalill Kolpus.

  Den samisk-norske komikeren har raskt sjarmert TV-seerne dette året. Hun har vært et forfriskende tilskudd i «Nytt på Nytt», etter at hun overtok etter Pernille Sørensen i mai.

  Det skriver VG.

  Isalill Kolpus
  Foto: Kjetil Solhøi / NRK
 • Vil bedre vilkår for villrein: Foreslår tunell på Dovrefjell

  Det anbefales strenge tiltak for å bedre vilkårene for villreinen. Blant annet å fjerne moskus, begrense ferdsel og å legge E6 og jernbanen i tunell på Dovrefjell.

  Statsforvaltere i flere fylker har fått i oppdrag å lede arbeidet med å bedre vilkårene for villreinen i deres områder.

  – Det er vanskelige vurderinger, men det må kraftige tilltak til for å redde den norske villreinen, sier Line Lund Fjellvær, som er leder for klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.