Hopp til innhold

Hilgu osiid boazoguohtunsoahpamušas

Čearut ja orohagat galget oažžut ekonomalaš buhtadusaid stáhtas jus fertejit addit guohtuneatnamiid eará čearuide ja orohagaide.

Sylvi Listhaug

Norgga eanandoallo- ja biebmoministtar, Ovddádus-bellodaga Sylvi Listhaug

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Dát lea okta evttohusain Norgga-Ruoŧa boazoguohtunsoahpamušas mii geigejuvvui Ruoŧa ja Norgga ministariidda mannan vahku. Muhto Norgga eanandoallo- ja biebmoministtar, Ovddádus-bellodaga Sylvi Listhaug, ii doarjjo dákkár evttohusa.

– Imaš go nu bastilit dál jo hilgu

Ellinor Marita Jåma mielas lea imaš go Norgga eanandoalloministtar Sylvi Listhaug nu bastilit dál juo hilgu osiid evttohusas ođđa Norgga-Ruoŧa boazoguohtunsoahpamušas.

– Máksit eatnamiid ovddas

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma mielas lea imaš go Norgga eanandoalloministtar Sylvi Listhaug nu bastilit dál jo hilgu osiid evttohusas ođđa Norgga-Ruoŧa boazoguohtunsoahpamušas.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Jåma, guhte lea jođihan dan davviriikkalaš sámi bargojoavkku geigejedje mannan vahkku iežaset rievdadusárvalusa soahpamuššii.

Muhtun boazoguohtunguovlluin livčče buhtadusaid máksin eatnamiid ovddas áidna vejolašvuohta čoavdit guohtunriidduid, lohká Jåma.

Son sávvá maid ahte ráđđehusat geavahit guhkebus áiggi geahčadit evttohusa. Ammal de áddejit ahte dat ii livčče varra nu ollu sajiin gos gárttašedje dorvvastit dan buhtadusmáksin čovdosii.

Guhká gulahallan boazodolliin

Sii leat dal beannot jagi guorahallan ášši ja gulahallan boazodolliin goappátge bealde rájá ja de sii leat oaidnán ahte muhtun guovlluin dáidá leat buoremus čoavddus jus stáhta oasttašii eatnamiid ovtta orohagas, ja attášii daid nuppi orohahkii dahje sámi čerrui.

Ja nu de čoavddašedje dákkár čielga praktihkalaš váttisvuođaid eanageavaheame dáfus maid stáhtatge ieža muhtun muddui leat dagahan go maŋimuš jagiid leat váldán osiid boazodolliid guohtoneatnamiin feara makkárge eará doaimmaide, čilge Jåma.

Geahččalan čohkket evttohusaid

Son sávvá ahte ráđđehusat bidjet olu deattu dan evttohussii maid sii geigejedje mannan vahkus, go das leat sii jobe geahččalan čohkket evttohusaid maidda eanaš oassi boazodoallin Norgga ja Ruoŧa bealde sáhttet miehtat, ja sin mielas dáhkidivčče maid diet evttohus riektesihkkarvuođa boazodolliide goappátge bealde riikkarájá maid sii nu olu jagiid leat váillahan, deattuha Jåma.

Deaivvadit geassemanus Islandas

Norgga ja Ruoŧa ráđđehusaid njunnošat deaivvadit geassemanus Islandas davviriikaráđi čoahkkima oktavuođas gos de áigot digaštallat viidáset mot buoremus lági mielde joatkit ođđa Norgga-Ruoŧa boazoguohtunsoahpamušabarggu vai dat fargga sáhtašii loahpalaččat vuolláičállot.

Korte nyheter

 • Evakueringene i Troms videreføres

  Politiet i Troms informerer lørdag ettermiddag om at evakueringa av de 22 innbyggerne i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand i Tromsø kommune, samt de berørte beboerne på Reinøya i Karlsøy kommune, videreføres.

  Skredsituasjonen er uendret i Troms, og politimester i Troms har derfor besluttet å videreføre evakuering på Reinøya, Oldervik, Breivikeidet og Vasstrand inntil videre.

  Politimesterens beslutning er gjort etter anbefaling fra kommunene og aktører med skredfaglig kompetanse.

  Lørdag og søndag vil det gjøres skredundersøkelser på lokasjonene som er evakuert. Det vil gjøres daglige vurderinger om evakueringen skal oppheves.

  De evakuerte blir orientert av sine kommuner.

 • Venter 1.000 skiturister, men får ikke sendt SMS om snøskredfare

  De får ikke lov å sende ut SMS om snøskredfare på egenhånd, derfor ber nå Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen om en najsonal varslingstjeneste.

  – Justis- og beredskapsdepartementet må ta et overordnet ansvar for å sørge for skikkelig informasjon og varsling til alle som besøker Troms.

  To utenlandske skiturister omkom i skred i Lyngen og Nordreisa fredag. Begge stedene var det svært dårlig vær.

  – Det var tidenes dårligste 31. mars. Det var 10 meters sikt, og enda er det hundrevis av turister som beveger seg ute i fjellene. Det tyder på at vi ikke gjør en god nok jobb på forebygging. Jeg føler litt maktesløshet, vi opplyser overalt der vi har mulighet, sier Johnsen.

 • – Folk isolert av snøskred mangler mat og medisin

  Etter varsler om at mennesker isolert av snøskred mangler mat og medisiner, setter Finnmark Røde Kors alle frivillige i beredskap. Det melder Røde Kors i en pressemelding.

  – Vi har lørdag fått de første rapportene om at mennesker som er isolert ikke har tilgang på mat og i noen tilfeller medisiner, så det haster å få hjulpet mennesker som nå er rammet av de mange snøskredene, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i Finnmark.

  Politiet sier til NRK at de ikke er kjent med at folk som er isolert mangler mat og medisiner.