NRK Meny
Normal

Harstad-alternativet ble ikke skrotet

Et enstemmig kommunestyre i Evenes valgte å beholde Harstad-alternativet.

Evenes kommunestyre
Foto: Mathis Eira / NRK

-Vi fant ut at det mest rettferdige var å beholde alle fire alternativene, sier ordfører Svein Erik Kristiansen (H).

Rådmann i Evenes, Steinar Sørensen, hadde foreslått å legge bort Harstad-alternativet, men et enstemmig kommunestyre vedtok å beholde alle fire alternativer frem til folkeavstemningen i mai.

De fire alternativene er: Evenes opprettholdes som egen kommune, Evenes slår seg sammen med Tjeldsund og Skånland kommuner, Evenes slår seg sammen med Narvik, Ballangen og Tysfjord eller Evenes slår seg sammen med Harstad og omliggende kommuner.

Svein Erik Kristiansen (H)

Ordfører Svein Erik Kristiansen (H) i Evenes.

Foto: Mathis Eira / NRK

Ordfører Svein Erik Kristiansen (H) fortalte offentlig i dag hva han selv mener er det beste alternativet for Evenes.

Ønsker sammenslåing med Narvik

-Det beste alternativ er at Evenes slår sammen med Narvik, Ballangen og Tysfjord, sier ordfører Svein Erik Kristiansen (H).

Det er ulike meninger innad i Høyre om hvilke alternativ som vil være best for Evenes.

Kristiansens partikollega Rune Hamnes er klar i sin tale.

-Det er klart jeg vil at Evenes skal slås sammen med Harstad og de omliggende kommunene. Der er det størst muligheter og det er mest utvikling. Der er det oljeselskaper, skipsindustri, turisme og vi har et variert næringsliv i Harstad. Vesterålen og Lofoten har også større tilknytning til Harstad, sier Rune Hamnes (H).

Torill Larsen (Ap)

Torill Larsen (Ap) mener at Evenes, Tjeldsund og Skånland bør slås sammen til en kommune.

Foto: Mathis Eira / NRK

ETS-alternativet

I Arbeiderpartiet er det også ulike meninger. Kommunestyrerepresentant Torill Larsen (Ap) mener at Evenes må slå seg sammen med Tjeldsund og Skånland (ETS-alternativet).

-Vi har allerede over femti interkommunale samarbeid i Evenes, Tjeldsund og Skånland (ETS-alternativet). Vi er sammenvevd allerede og vi føler tilhørighet til ETS. Tjenestene blir nær innbyggerne. Vi har også muligheter til å utvikle et bra næringsliv og forsvaret vil også gi

Skjalg Hamnes (Sp)

Skjalg Hamnes (Sp).

Foto: Mathis Eira / NRK

nye arbeidsplasser i fremtiden, sier Torill Larsen (Ap).

Evenes som egen kommune

Skjalg Hamnes (SP) vil at Evenes skal bestå som egen kommune.

-Da vil vi være garantert at vi har skole, barnehage og sykehjem her. Innbyggerne vil være sikret å kunne være med på å påvirke avgjørelsene som politikerne tar, sier Hamnes.