Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Ođđa veahkkestáhtahálddašeaddji Romsii ja Finnmárkui

  Les på norsk:

  Toril Feldt lea bargan Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddahusa justiisa- ja gieldaossodaga direktevran ja álgá dál stáhtahálddašeaddjái veahkkin.

  – Torilis lea nana fágalaš čehppodat ja lea guhká bargan Fylkkamánnis/Stáhtahálddašeaddjis. Lea nana buorre ahte dovdá organisašuvnna maid galgá leat mielde jođiheamen, dadjá Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji Elisabeth Aspaker.

 • Garra arvvit Davvi-Norggas -  eana- ja dulveuđasvárrehus

  Disdaga sáddejedje meteorologat várrehusa ahte vurdojuvvojit garra arvvit Davvi-Romsii ja Oarje-Finnmárkui.

  Gaskavahku eahket soaitá arvit 40-50 mm diimmus.

  Báikkálaččat sáhttá ovttiid mielde arvit ges 20 mm diimmus.

  Meteorologat dieđihit maiddai ahte garra arvviid ja dulvama geažil sáhttá eana fierrat. Uđasvárra lea erenoamážit doppe gos leat garra arveoavttit.

  - Uđasvárra sáhttá leat erenoamážit várrevilttiin ja dulvejogaš- ja dulvejohkaguovlluin. Gaskavahku gaskabeaivvi rájes gitta eahkedii vurdojuvvojit báikkálaččat garra arveoavttit . Nu čállá yr.no.

  Olbmot ávžžuhuvvojit čuovvut mielde dálkkedieđáhusa.

  Nu dieđiha Meteorologalaš instituhtta X:s.

  Farevarsel for regn

  Fare for kraftig regn og jord- og flomskred i deler av Troms og Finnmark

  Det er sendt ut flere farevarsler i nord.

 • Ny assisterende statsforvalter

  Toril Feldt blir ny assisterende statsforvalter i Troms og Finnmark.

  Feldt kommer fra stillingen som direktør for justis- og kommunalavdelingen hos statsforvalteren.

  – Toril er faglig svært dyktig og har lang erfaring fra Fylkesmannen/Statsforvalteren. Det er en styrke at hun kjenner den organisasjonen hun skal være med å lede. Jeg har lært Toril å kjenne som en ryddig, fleksibel og løsningsorientert og selvstendig leder med solid fagkunnskap. Alt dette er viktige egenskaper i rollen som assisterende statsforvalter. Hun har i flere sammenhenger også bistått embetsledelsen og påtatt seg krevende oppgaver på vegne av embetet, sier statsforvalter Elisabeth Aspaker.