Hopp til innhold

Håper på ombud for samisk språk

NSR håper at flertallet i Sametinget også ser behovet for å etablere et ombud for samisk språk.

Silje Muotka
Foto: NSR

I forbindelse med Sametingets behandling i midten av april kom det frem at det virker til at det er en økende forståelse hos posisjonen på Sametinget omkring behovet for å etablere et ombud for samisk språk.

– Dette er noe NSR har foreslått ved gjentatte anledninger, sier sametingsrepresentantene Silje Karine Muotka og Trond Are Anti i en pressemelding.

Får ikke det de har krav på

– Vi merker oss at Sametinget har sendt en rapportering til internasjonale organer (EMRIP) om samisk språk hvor det tas opp at mange samisktalende ikke får de rettighetene de har krav på, sier de to.

– Selv om det stadig fremkommer saker i media hvor dette problematiseres, så kommer det ikke frem klager til fylkesmannen. Både tilsyns- og klageordning etter samelovens språkregler bør styrkes, mener Trond Are Anti, og i den sammenhengen er det viktig også å vurdere om et ombud vil styrke de mulighetene den enkelte har for å klage.

Klage på samelovens språkregler

– Enkelte vil kunne oppleve større betydning i å faktisk klage på at samelovens språkregler ikke etterleves dersom det kommer oppfølging og informasjon fra et ombud for samisk språk, sier Silje Karine Muotka.

De to Sametingsrepresentantene mener kommuner som er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk og ulike statlige organer vil kunne få mer veiledning i forhold til samelovens regler, med en slik ombudsordning.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK