Hopp til innhold

Guorahallet vuoigatvuođaid

Finnmárkku kommišuvdna gálga guorahallat vuoigatvuođaid ja resursageavaheami Guovdageainnu suohkanis. Dál bovdejuvvojit ovttaskasolbmot, joavkkut ja searvvit čilget mo sii dál ja dolin leat geavahan luonddu suohkanis. Kommišuvdna galgá geargan guorahallamin 2019:is.

Korte nyheter

 • Rektor: – Skulle ønske det var lettere å få tak i samisklærere

  I den nye stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunn blir det nok en gang slått fast at det er stor mangel på samisklærer i Norge.

  Fordi få samiske elever har samisk gjennom hele skoleløpet og i videregående skole, er det store utfordringer med å få rekruttert nok samisklærere.

  Dette er en utfordring som rektor Linda Jacobsen ved Oslo samiske skole, som er en del av Nedre Bekkelaget skole, kjenner godt til.

  – Vi hadde utlyst en stilling nå, og fikk en kvalifisert søker. Men søkeren takket dessverre nei, sier Jacobsen.

  Skolen fikk nylig besøk av Sametinget og statsrådene i Kunnskapsdepartementet, som ville fortelle om den nye stortingsmeldingen.

  Flere av elevene, som fikk hilse på gjestene, ga uttrykk for at de kan tenke seg å bli samisklærere.

  Jacobsen mener det er viktig å ta elevenes engasjementet på alvor.

  Skolen merker stor interesse for å lære samisk i Oslo.

  – Skulle ønske det var lettere å få tak i samisklærer. Vi har flere elever som ønsker opplæring i samisk. Vi skulle gjerne hatt flere lærer, sier hun.

  Over hele landet er det nå prekær mangel på samisklærere og førskolelærere.

  Stortingsmeldingen skal følges opp med tiltak av Sametinget og regjeringen (ekstern lenke - regjeringen.no).

  Linda Jacobsen
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Dømt for å misbruke stillingen til å skaffe seg sex

  En kommunal leder i Vest-Finnmark er dømt til ett års fengsel for å misbruke stillingen sin til å skaffe seg sex med en underordnet. Lagmannsretten har gitt ham to måneder kortere fengselsstraff en tingretten, fordi saken ble liggende lenge hos politiet. Mannen ga den langt yngre kvinnen sterke vanedannende medisiner, og hun gikk med på å ligge med ham minst fem ganger blant annet fordi hun trengte medisinene, går det fram av dommen. Mannen selv har benektet eller bagatellisert det meste, men lagmannsretten mener han ikke er troverdig. Han må betale kvinnen 180.000 kroner i erstatning.

 • Doalut ođđa teáhter ja skuvladálu huksema olis

  Go dál ollásit leat gokčan robi dan ođđa teáhter- ja skuvllavistis Guovdageainnus, de leat dan dál ávvudan.

  - Mii doallat daid áigemeriid mat lea bidjon bargguid hárrái ja joatkit ovttasbarggu buohkaiguin dassážii go geargat huksenprošeavttain. Nu lohká Statsbygg prošeaktajođiheaddji Marte Kollstrøm.

  Sihke Beaivváš sámi našunalateáhtera ovddasteaddjit ja Sámi joatkkaskuvlla- ja boazodoalloskuvlla ovddasteaddjit ledje mielde dien dilálašvuođas.

  Ođđa teáhter- ja skuvlavistti šaddá 7300 njealjehasmehtera.

  Taket som kurvar seg er eit kjenneteikn for nybygget.
  Foto: JOHAN MATHIS GAUP / PRESSEBILDE STATSBYGG