Grov video: kjører med et reinsdyr hengende etter bilen

Det var en bilfører fra Alta som oppdaget bilen som kjørte nordover langs RV 93 mellom Máze og Alta i Finnmark med et reinsdyr hengende etter bilen. Bilføreren filmet hendelsen med sin mobiltelefon.

Reinsdyr henger etter bil

– Jeg tror at dette var en ihjelkjørt rein, fordi der var blodspor på veien litt sør for stedet hvor jeg nådde igjen bilen, forteller bilføreren fra Alta.

Han forteller videre at bilen var en kassevogn med en reinslede bak, noe som han mener kan bety at dette er en reineier. Bilføreren vil imidlertid ikke stå frem med navn og bilde.

Bekrefter hendelsen

Politiets operasjonssentral bekrefter overfor NRK at de har fått melding om saken. Operasjonsleder, Andreas Vesterhus, kan ikke si hvordan saken vil bli etterforsket, da det er opp til Alta Lensmannskontor eller Reinpolitiet å avgjøre eventuelle etterforskningsskritt.

Andreas Vesterhus, sier at bilføreren kan bli tiltalt for brudd på veitrafikklovens §3, men legger til at dette er noe etterforskningen vil gi svar på.

Burde ha handtert skrotten annerledes

– Selv om det kunne se ut som en ihjelkjørt rein, så kunne bilisten ha handtert reinskrotten annerledes enn bare å henge den etter bilen, sier bilisten som filmet hendelsen.

Han mener at den døde reinskrotten kunne ha medført stor risiko om den hadde truffet fronten på en møtende bil.