Hopp til innhold

Golmmas duššan johtolagas

Golmmas leat duššan johtolatlihkuhisvuođas Davvi-Norggas dán jagi. Lohku lea seamma go diibmá seamma áigodaga. Gaskamearálaččat leat maŋimuš 5 jagi njeallje-vihtta olbmo duššan johtolagas golbma álgománu jagis. Dan čállá Stáhta luoddadoaimmahat.

Korte nyheter

 • Guokte ođđa guovžža duođaštuvvon Kárášjogas

  Les på norsk.

  2023 geasi čohkkejuvvojedje guolgaiskosat 400 njealjehasmehtera sturrosaš guovllus Kárášjoga gieldda guovddážis, erenomážit máttabeale Kárášjoga.

  Oktiibuot gávdne logi guovžža Kárášjoga máttabeale ohcanguovllus. Guokte eanahága ja gávcci ásti.

  Dát lea veahá unnit go 2022:is, dalle gávdne 12 guovžža. Dan dieđiha Norgga bio-ekonomiija instituhtta (Nibio).

  – Guokte guovžža eat leat ovdal registreren dán guovllus. DNA bearašanalysa čájehii ahte dán guovžža guoktá váhnemat leat báikkálaš guovžža, dadjá Nibio Svanhovd laboratoriajođiheaddji Ida Marie Bardalen Fløystad.

  – Oktiibuot leat mii registreren 34 guovžža dán guolgaiskanprošeavttas Kárášjogas dan vuosttas prošeavtta rájes, 2009:is, dadjá Fløystad.

  Govva lea váldon 2020:is:

  Bjørn ved en hårfelle i Karasjok
  Foto: Viltkamera: Per Anders Eira og Kurt Are Nikkinen
 • To nye bjørner ble registrert i Karasjok

  Sommeren 2023 ble det samlet inn hårprøver fra et 400 kvadratkilometer stort område sentralt i Karasjok kommune, hovedsakelig på sørsiden av elva Karasjohka.

  Totalt ble det påvist 10 bjørner i det opprinnelige undersøkelsesområdet, sør for elva Karasjohka, i 2023. Dette er noe færre enn i 2022. Da ble det registrert 12 bjørner.

  Det melder Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

  Kjønnsfordelingen viste at prøvene stammet fra to hannbjørner og åtte hunnbjørner.

  – To av bjørnene var nye for området. Det vil si at de ikke var registrert tidligere. En utvidet familieanalyse basert på DNA påviste mulige lokale foreldre for begge de nye bjørnene, sier laboratorieleder Ida Marie Bardalen Fløystad ved Nibio Svanhovd.

  – Totalt har vi påvist 34 forskjellige bjørner i hårfelleprosjekter i Karasjok kommune siden det første prosjektet i 2009, sier Fløystad.

 • 800 kvinner dør daglig under fødsel

  Loga sámegillii.

  800 kvinner dør hver dag i forbindelse med fødsler. Det kommer fram i en ny rapport fra FN. Dødsraten har ikke endret seg siden 2016.

  Urfolk og andre minoritetskvinner som bor i land med dårlige helsetjenester, har seks ganger større risiko for å dø i forbindelse med svangerskap eller fødsel.