NRK Meny

Gohčohallan buoridit nuoraid dili

23 suohkanis ja gávpogis Norggas berrejit farggamusat hutkat vugiid movt bissehit nuoraid radikaliseremis ja doarjumes ekstrema islamistalaš oainnuid, lohká Stáhtaministtar Erna Solberg. Politiijaid sihkkarvuođábálvalusa dárkkisteame oktavuodas dat lea boahtan ovdan ahte moaddelogi suohkanis ja čoahkkebáikkis norggas ii leat doarvái buorre bearráigeahčču dákkár biirrasiid ektui , eai ge lea astoáiggefálaldagat maid bokte nuorra olbmuid sollešii eret diekkar ekstremista birrasiin, Čállá Aftenposten áviisa. Harstad ja Bådåddjo leat daid gávpogiid gaskkas gos gohčohallojit buoridit dan namuhuvvon dustehusa.