Godt nok ivaretatt

Kommunikasjonssjef Ivar Greiner, ved Finnmarkssykehuset mener samiske pasienters behov er godt nok ivaretatt i arbeidet med Samisk helsepark. Gunn Heatta, leder for SANKS og overlege Knut Johnsen ved Spesialistlegesenteret i Karasjok trakk seg fra prosjektet. De føler seg ført bak lyset i prosjektet og mener den planlagte helseparken i realiteten får helt andre rammer og innhold enn først planlagt.