Hopp til innhold

GLRa áigu fállát máilmme ođđasiid

Guovdageainno Lagasrádio, GLR, áigu fállagoahtit riikkaidgaskasaš ođđasiid eŋgelasgillii iežaset guldaleddjiide. Dán dieđiha Altaposten aviisa. GLRa redaktevra Nils Martin Kristensen lea šiehtadallame Británnia BBC World News vai ollašuhtta dán. Kristensen dadjá ahte dát šaddá buorre fálaldahkan earet eará riikkaidgaskasaš studeanttaide geat gazzet oahpu Sámi allaskuvllas.

Korte nyheter

 • Stuerebe vaahra mïereskurkide Trööndelaagesne

  Meteorolåågeles instituhte jeahta vaahra mïereskurkide Trööndelaagesne jïh Helgelandesne stuerebe sjïdteme. Daelie vaahra lea oraansje daltesisnie.

  Skåajje jïh kraesie radtjoes bualajehtjieh, jïh stoerre dajvh maahta bueledh.

  Stor skogbrannfare
  Foto: Meteorologisk instutt
 • Skogbrannfaren øker i Trøndelag

  Meteorologisk institutt hever skogbrannfaren i Trøndelag og sør på Helgelandskysten til oransje nivå. Det betyr at det skal veldig lite til for at det begynner å brenne i marka og at store områder kan bli berørt om det tar fyr.
  Onsdag satte DSB inn flere helikopter i beredskap for å bekjempe eventuelle branner.

  Stor skogbrannfare
  Foto: Meteorologisk instutt
 • Uttrykker bekymring

  Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge vedtok enstemmig torsdag å uttrykke bekymring for «den alvorlige økonomiske situasjonen sykehuset er i».

  Det ble klart under styremøtet, som avholdes på sykehuset i Harstad torsdag.

  En fersk analyse anslår et negativt budsjettavvik på 324 millioner kroner for UNN i 2024.

  unn styremøte i Harstad
  Foto: Henrik Einangshaug / NRK