Gjentatte brudd på opplysningsplikt

Universitetssykehuset Nord-Norge har gjentatte ganger brutt opplysningsplikten overfor Statens helsetilsyn og Fylkeslegen i Troms. Hele 10 ganger på to og et halvt år har sykehuset ikke levert ut lovpålagte opplysninger. UNN Nord-Norge utmerker seg negativt sier Statens Helsetilsyn. Sykehusledelsen mener de har tatt grep for å hindre fristbrudd i fremtiden.