Girjjiin logat dološ dáhpáhusain

Gáivuona dološáigge erenoamáš dáhpáhusaid leat dál rádjan boahteáigái. Harry Solhaug ja Jan Nilsen leaba čállán golbma girjji mas muitaleaba duohta dáhpáhusain mat mannan čuohtejagi álggu bealde leat dáhpáhuvvan.

Harry Solhaug

Harry Solhaug maŋimuš girjjiin

Foto: Anne Olli

Gáiskritti ássi Harry Solhaug dat lea ovttas Jan Nilseniin cállán girjjid main muitaleaba dolenáigge dáhpáhusain Gáivuonas. Golmma historjjás soai leaba čállán. Girjjid leaba čállán dárogillii.

Girjjit maid leaba čállán

Dá leat girjjit maid leaba čállán: " Manndalen Olmmáivággi - Elveforebyggingssaken 1933", "Regulering opprør, gjenreising og samespørsmål 1945 - 50" ja "Manndalsaffæren 1925 - en dokumentarisk beretning om bygdeopprøret mot myndighetene.

Harry Solhaug lohká lean dehálažžan čállit dáid dáhpáhusain, ammaset dáid vajáldahttit. Son oaivvilda dáid leat dehálaš historján Gáivuonas.

Korte nyheter

 • Historisk samedokument kom hjem

  Etter 270 år har samenes viktigste dokument, Lappekodisillen, i dag kommet hjem til Sápmi. Dokumentet ble undertegnet i 1751 av Danmark-Norge og Sverige, og har vært avgjørende for å fastsette samers rettigheter. Høyesterett har slått fast at det fortsatt gjelder i dag, og det sikrer blant annet at samer kan flytte reinsdyr over landegrensene.

  Tirsdag deltok kong Harald på en seremoni i Kautokeino hvor dokumentet ble overført fra riksarkivet til Samisk Arkiv.

  Kong Harald er til stede når statssekretær i Kultur- og likestillings departementet Gry Haugsbakken overfører dokumentet Lappekodisillen til avtroppende Sametingspresident Aili Keskitalo og Samisk arkiv på Samisk høyskole i Kautokeino tirsdag kveld.
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Dá lea Lappekodisilla

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell muitala ahte lea dovdduidečuohcci doallat Lappekodisilla gieđaid siste. Geahča olles video dá:

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell čájeha Lappekodisilla.
 • Inflensavaksijnav buorren gávnni

  Suohkana dal vaksijnav ieme influensa vuosstáj fálli. Nav aj Hábmera suohkanin ma li tsirgunijn jådon duorastagá rájes. Dasi ij la dárbbo tijmav diŋŋgut. Álmmukvarresvuodainstituhtta aj buorren gávnná vaksijnav giehpesvuolssjema vuosstáj divnajda gudi lij vuorrasabbo gå 65 jage, ja Hábmerin de máhtá dakkár vaksijnav oadtjot sæmmi bále. Suohkana næhttabielen gávna aj gudi bierriji vaksineriduvvat duodden varresvuodabarggijda, ja sij gudi årru sijá siegen gænna lij gænodis dávddasuodje.

  BioNTech-Pfizer vaksine
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK