Hopp til innhold

Gilvvagárddit čiŋahit Sámis

Finnmárkkus Kárášjogas ja Leavnnjas lieđđájit vaikke makkáraš lieđit vaikke vel beaivváš ii leat olus oidnon dán geasi. Máŋggas vuolget geahčadit nuppiid gilvvagárddiid, ja ná viežžat ođđa jurdagiid mo čábbodahttit viesuideaset olggobealde

Leavnjjas Svein Eliassen dálu olggobealde

Leavnjjas Svein Eliassen dálu olggobealde

Foto: Anne Olli / NRK

Gula ášši

Kárášjoga gilvvagárdebearošteaddjit ja Leavnnja gilvvagárdeberošteaddjit geahčadit jahkásaččat guhtetguimmiideaset gilvvagárddiid.

Lieđit movttiidahttet

Olbmot geat finadedje geahčadeamen gilvvagárddiid muitalit iežaset movttidit gilvit ja čiŋahit dáluideaset olggobealde maŋŋil go leat geačadan nuppiid gilvvagárddiin čáppa liđiid ja eará hutkosii.

Kárášjogas Randi Romsdal Balto gilvvagárddis

Kárášjogas Randi Romsdal Balto gilvvagárddis

Foto: Anne Olli / NRK
Eva Bråhtena gilvvagárddis Leavnnjas

Eva Bråhtena gilvvagárddis Leavnnjas

Foto: Anne Olli / NRK
Jum Inthina Olli gilvvagárddis Kárášjogas

Jum Inthina Olli gilvvagárddis Kárášjogas

Foto: Anne Olli / NRK
Oddrun Ruud gilvvagárddis Leavnnjas

Oddrun Ruud gilvvagárddis Leavnnjas

Foto: Anne OLli / NRK
Astrid Johnskareng gilvvagárddis Kárášjogas

Astrid Johnskareng gilvvagárddis Kárášjogas

Foto: Anne Olli / NRK
Kirsten Mari Grønli gilvvagárddis Kárášjogas

Kirsten Mari Grønli gilvvagárddis Kárášjogas

Foto: Anne Olli / NRK
 Bjørnar Pedersena gilvvagárddis Leavnnjas

Bjørnar Pedersena gilvvagárddis Leavnnjas

Foto: Anne Olli / NRK
Dina Maurstad gilvvagárddis Kárášjogas

Dina Maurstad gilvvagárddis Kárášjogas

Foto: Anne Olli / NRK
Ingrid Nymo gilvvagárddis Leavnnjas

Ingrid Nymo gilvvagárddis Leavnnjas

Foto: Anne Olli / NRK
Svein Eliassen gilvvagárddis Leavnnjas

Svein Eliassen gilvvagárddis Leavnnjas

Foto: Anne Olli / NRK
Bjørnar Pedersena gilvvagárddis Leavnnjas

Bjørnar Pedersena gilvvagárddis Leavnnjas

Foto: Anne Olli / NRK

Korte nyheter

 • – Mearkkaša munnje hui olu

  Oslo sámesearvi leamaš maid mielde ráđđemin Oslo sámi báikenama birra. Piera Heaika Muotka mielas lea buorre ahte fargga šaddá sámi báikenamma Osloi.

  – Dat čájeha ahte Oslo suohkanis lea hui govda ovttaoaivilvuohta sámi áššiid ektui, ja dat han lea hui positiivvalaš.

  Son muitala ahte go Norgga oaivegávpogis lea sámi namma de das lea stuorra signálaeffeakta.

  – Nu ahte dat mearkkaša munnje hui olu ja mun dovddan iežan kánske veahá eanet bures boahtin deike.

  Piera Heaika Muotka
  Foto: Terje Haugnes / NRK
 • – Dette betyr mye for meg

  Piera Heaika Muotka (31) har representert Oslo sameforening i konsultasjoner med Oslo kommune om samisk navn på byen og kommunen.

  Et enstemmig kultur- og utdanningsutvalg i Oslo bystyre gikk onsdag inn for å bruke den sørsamiske navneformen Oslove, som samisk navn på byen.

  Muotka synes det er positivt at Oslo snart får samisk stedsnavn.

  – Dette viser at det er en bred enighet om samiske saker i Oslo kommune, noe som er svært positivt.

  Han forteller at et samisk navn på hovedstaden har stor signaleffekt.

  – Det betyr veldig mye for meg, og jeg føler meg kanskje enda litt mer velkommen her, sier han.

  Piera Heaika Muotka
  Foto: Terje Haugnes / NRK
 • Oslo – Oslove: – Stort fremskritt for synliggjøring av samisk kultur

  Nestleder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, Øyvind Håbrekke, er også tydelig på at Kristelig Folkeparti helhjertet støtter at Oslo får samisk navn.

  Han var da også med på møtet onsdag, der utvalget enstemmig stemte for at det offisielle samiske navnet på Oslo by blir Oslove.

  – Jeg tenker det er et stort fremskritt for synliggjøring av samisk kultur i Norge at hovedstaden nå får samiske navn, sier Håbrekke på e-post til NRK.

  Også Venstres Ismail Ali Hussain gleder seg over dette vedtaket.

  – Vi i Venstre er veldig glad for at Oslo får et eget samisk stedsnavn, og stemte for den innstillingen som lå til behandling i utvalget, uttaler han i en skriftlig kommentar til NRK.

  og legger til:

  – Som en bystyrerepresentant med minoritetsbakgrunn er jeg ekstra glad for et slikt vedtak. Hurra for det flerkulturelle Oslove.

  Kultur- og utdanningsutvalg i Oslo bystyre
  Foto: Terje Haugnes / NRK