Gazzalottiid čuovvut

Norgga luonddudutkaninstituhtta áigu merket ja váldit iskosiid gazzalottiid muhtun gáhttejuvvon guovlluin, vai buorebut sáhttet oaidnit mo dat čuhcet boazodollui. Norgga luonddudutkaninstituhtta lea ožžon lobi seaivut helikopteriin máŋggalágan meahcceguovlluide Finnmárkkus. Sii čuvvot sullii 50 gonagasgoaskinguovllu fylkkas. Earet eará Mátta-Várjjagis, Leavnnjas ja Deanus. Nu čállá iFinnmark neahttaáviisa