Hopp til innhold

Garraseamos buolaš 50 jahkái

Chihuahua guovllus Mexicos leamaš maŋemuš beivviid vearrámus muohtaborga 50 jahkái. Masá 30 centimehtera muohta lea gahččan, ja leamaš masá 20 buolašgráda. Excelsior áviisa dieđuid mielde leat logi olbmo duššan dan galbma dálkki dihtii. Vahkuloahpas ledje gidden ollu geainnuid, muhto vuossárgga fas ráhppojuvvojedje. Ain vurdo ahte galbma dálki joatká muhtin beivviid.

Korte nyheter

 • LKAB vil pause persontrafikken på Ofotbanen

  Denne vinteren har det vært flere avsporinger og lange perioder med stopp i trafikken på togstrekningen mellom malmbyen Kiruna i Nord-Sverige og Narvik i Nord-Norge.

  Nå foreslår gruveselskapene i Kiruna og Pajala, LKAB og Kaunis Iron, å sette persontrafikken på pause grunnet kapasiteten på Ofotbanen og Malmbanan.

  Det skriver avisen Fremover.

  Malmlagrene i Kiruna er nemlig fylt opp etter vinteren og mengden tilsvarer nå 600 fulle tog, ifølge avisen.

  LKAB-sjef Jan Moström sier til SVT at de foreslår dette for å unngå permitteringer av egne ansatte. Samtidig vil de redusere produksjonen i Kiruna.

  I første omgang reduserer de produksjonen med rundt en million tonn per år.

  Et malmtog har sporet av Ofotbanen.
  Foto: Kjetil Moe
 • Oppfordrer til boikott av sametingsvalget

  Til sommeren gjennomføres det nyvalg til Sametinget på finsk side. Valget fra i høst ble underkjent, fordi valgkomiteen fjernet flere personer fra Sametingets valgmanntallet før valget i høst.

  Professor Rauna Kuokkanen ved Lappi universitet oppfordrer til boikott av sametingsvalget på finsk side, som må gjennomføres på nytt til sommeren.

  – Ikke stem ved valget eller still opp som kandidat ved valget. Det er en måte å vise styrende organer med den finske stat i spissen, at vi ikke godtar at den finske stat og rettsapparatet blander seg inn i saker som angår oss samer, skriver Kuokkanen i en kronikk publisert i avisa Ávvir.

  Sametingspolitikere på finsk side er ikke enig i at boikott av valget er rett vei å gå.

  – Meget god og treffende analyse av Rauna Kuokkanen i denne saken, men jeg ønsker at folk stiller opp og stemmer ved valget. Det er vår måte å vise at vi bryr oss om samiske saker, sier sametingsordfører Piritta Näkkäläjärvi ved Sametinget på finsk side.

  Näkkäläjärvi får støtte fra flere andre sametingsrepresentanter som ikke ønsker noen boikott av sommerens nyvalg.

  – Vi må heller støtte opp om valget, for Sametinget er eneste måte å nå ut med våre samiske saker og utfordringer, sier sametingsrepresentant Asko Länsman.

 • Torskekutt får konsekvenser

  De kraftige kuttene i torske- og krabbekvotene begynner nå å få store konsekvenser for kystsamfunn i Nord-Norge.

  Allerede har mange fiskere tatt opp sin kvote for i år

  I dag kommer Stortingets næringskomité med sin mening om regjeringens kvotemelding som handler om hvordan myndighetene vil fordele fiskekvotene mellom de ulike fartøygruppene.

  I Finnmark håper mange at næringskomitéen kommer med forslag som gjør at kystfiskere – som er de minste fiskebåtene – får ta en større andel av fisken. Blant dem er Vardø-ordfører Tor-Erik Labahå.