Ga 1,4 millioner i TV-aksjonen

De 12 Samiske språkforvaltningskommunene har gitt 1 392 478 millioner kr til året TV-aksjon. Den samiske kommunen som har gitt mest pr innbygger er Raarvihke i Trøndelag som har gitt 136 kr pr innbygger og rangeres totalt på en åttende plass av 423 kommuner. I den andre delen av skalaen har Tysfjord og Karasjok gitt henholdsvis 32,91 kr og 31,26 kr pr innbŧgger, og rangeres på 412 og 417 plass nasjonalt.