Hopp til innhold

Fylkageaidnu giddejuvvui

Ikte eahkedis ferteje giddet fylkageaidnu 891 Bahcevuonduoddariis nuortta Finnmárkkus dálki geažil. Stáhta geaidnudoaibmahagas dieđihit ahte lea hárve dálvit ahte geaidnu fertte aibbas giddejuvvot, muhto dál, geassemánus lea nu heajus dálki ahte nu sii fertejedje dahkat. Ja geaidnu lea ain dál iđđedis gitta ja eai dieđe vel goas fas rahppu, nu dieđihir geaidnudoaibmahagas dál diibmu kvartta badjel guhttá. Maŧkošteadjit fertejeit geavahit dálvejuvllat go aigut vuodjiit duoddar guovlluin Finnmárkkus, nu gáibida geaidnudoaibmahat dál.

Korte nyheter

 • Oahpaheddjiid bargoheaitta bissehuvvo

  Ráđđehus duođašta ahte šadda bákkolaš bálkalávdegoddi. Dát mearkkaša ahte oahppit sáhttet máhccat skuvllaide.

  – Go riidu orru leame oalat lássejuvvon ja bargoheaitagis leat duođalaš váikkuhusat servodahkii, de lea mu mielas bággu sehkket iežan sisa, dadjá bargoministtár Marte Mjøs Persen.

 • Háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra

  Rukses bellodaga dearvvašvuođa ja fuolahuslávdegotti lahttu ráđđehusas, Seher Aydar galledii Kárášjoga otne. Son lei Kárášjogas sámi klinihkas ja deaivvadii sámi doavtterservviin maid. Seher Aydar háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra ja makkár dárbbut leat sámi álbmogis dearvvašvuođa hárrái. Son áigu de jearrat Stuoradikkis movt sáhttet sii buoridit sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid.

  Seher Aydar dadjá ahte álgoálbmogis galget leat seamma rievttit dearvvašvuođabálvalusas go dan maid earáin lea. Son oaidná ahte sus ja sis geat barget politihkain stuorradikkis, lea beare unnán diehtu sámi álbmoga birra, muhto maiddái ahte sámi álbmot ii oaččo dearvvašvuođarivttiid maidda sis lea riekti. Aydar dadjá ahte de lea sin ovddasvástádus oahppat dan birra ja maiddái fállát seammaárvosaš dearvvašvuođafálaldaga sámiide:

  Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt
  Foto: Mathias Moene Rød / NRK