Hopp til innhold

- Dere lurer folket, Gaski

Sametingsråd Jørn Are Gaski beskyldes for å lure elever, foreldre og lærere.

Sametingsråd Jørn Are Gaski svarer på spørsmål
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Synnøve Solbakken-Härkönen

Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Det er umulig å nå målet om full samisk læremiddeldekning innen 2013. Da lurer man folk, sier Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR).

Hun er leder av Sametingets oppvekst- og utdanningskomité.

- Nei, vi lurer ingen. Vi forteller hva som er vårt mål, svarer sametingsråd Jørn Are Gaski (Ap).

Hør debatten

I nrk.no/sami møttes Gaski og Solbakken-Härkönen til debatt om samiske læremidler.

HØR DEBATTEN mellom Gaski og Solbakken-Härkönen

Denne uken behandler komitéen sametingsrådets forslag til ny strategisk plan for læremiddelutvikling.

Debatten mellom komitélederen og sametingsråden tyder på stor uenighet om planen.

- Ikke lovt noe

- Planen er laget ut fra dagens bevilgninger. Vi har som mål at vi skal ha full dekning, men ingen kan gi noen garantier på det, sier Gaski.

- Vi har ikke lovt full dekning, men sagt at målet er det. Vi har høye mål, men jeg lover ingen ting, legger han til.

Synnøve Solbakken-Härkönen tror ikke det er mulig å nå målet.

GULDAL: Synnøve Solbakken-Härkönen

- Store mangler

- Det er ikke samsvar mellom det som står i planen og prioriteringen av fagene. Sametingsrådet lover mer enn de kan holde. Her har man gått ut og sagt at målet er full læremiddeldekning, men når vi går nærmere inn i planen så oppdager vi at det er store mangler. Det legges jo ikke opp til full læremiddeldekning, sier hun.

NSR-representanten innrømmer at også de ville hatt problemer med å få til full læremiddeldekning de neste fire årene med dagens bevilgninger.

- Må ha mer penger

I møtet med komitéen i dag viste sametingsråden til statsministerens nyttårstale hvor det ble lovt mer satsing på skole.

- Jeg regner med at dette også gjelder for den samiske skole, sa Gaski.

Han opplyste også at sametingspresident Egil Olli har et møte med finansminister Kristin Halvorsen (SV) i dag om budsjettet, og skulle også satsingen på læremidler tas opp.

NSRs fraksjon i oppvekst- og utdanningskomitéen spurte sametingsråden om hvordan gratis læremidler skulle finansieres.

- Dersom bevilgningen over statsbudsjettet til utvikling av læremidler holdes på dagens nivå, vil dette kunne bety en reduksjon i antall igangsatte læremiddelprosjekter. For å bøte på dette vil sametingsrådet vurdere opplagets størrelse i det enkelte prosjektet. Tiltakene vil bli fulgt opp i de årlige budsjettene. Det vil også bli vurdert en økning for å kunne øke produksjonen av læremidler så lenge det finnes et udekket behov, svarte Jørn Are Gaski.

NSRs fraksjon vil i løpet av kvelden komme med endringer til plan for læremiddelutviklingen.

Korte nyheter

 • NAV: Buozalmasjávkan lassána psyhkalaš gillámušaid geažil

  Les på norsk.

  Ođđa logut NAV:as čájehit ahte doavttirdieđihuvvon jávkan psyhkalaš gillámušaid geažil lassánii vuosttáš oasis 2024:is. Erenoamážiid nuoraid gaskkas, 30 proseantta 25-29 jahkásaččaid jávkamis lea psyhkalaš gillámušaid geažil.

  – Buozalmasjávkan psyhkalaš gillámušaid geažil lea veahážiid mielde lassánan 2005 rájes, muhto daid maŋemus jagiid mii leat oaidnán stuora lassáneami. 2019:i rájes lea buozalmasjávkan psyhkalaš gillámušaiguin lassánan 44 proseanttain, dadjá bargo- ja čálgodirektevra Hans Christian Holte.

  Dat lea maid diagnosajoavku mas buozalmasjávkan gaskamearálaččat bistá guhkimus, ja lassáneapmi olbmuin dain buozalmasjávkandiagnosain váikkuha danin buohcanjávkamii olu ja guhkes áigái.

  Finnmárkkus lea buozalmasjávkan 7,3 proseanta, mii lea nubbin alimus buozalmasjávkan riikkas, maŋŋel Østfolda. Romsa juogada goalmmát saji Nordlánddain.

  Muđui riikkas lea buozalmasjávkan 6,2 proseanta.

 • Nav: Sykefravær grunnet psykiske lidelser øker

  Nye tall fra Nav viser at legemeldte fravær med psykiske lidelser økte i første del av 2024. Spesielt blant de unge, hvor 30 prosent av fraværet til 25-29 åringene skyldes psykiske lidelser.

  – Sykefravær grunnet psykiske lidelser har økt gradvis helt siden 2005, men de siste årene har vi sett en brattere stigning. Siden 2019 har sykefravær med psykiske lidelser økt med 44 prosent, sier sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

  Sykefravær med psykiske lidelser er diagnosegruppen med lengst gjennomsnittlig varighet, og økning i antall personer med disse sykefraværsdiagnosene påvirker derfor sykefraværet i lang tid og i stor grad.

 • ÁDI: Alimus iešsorbmenlohku 1988 rájes

  Les på norsk.

  Jápminlogut iešsorbmen-, alkohola- ja gárrenmirkkuid geažil lea hirbmadit lassánan diibmá.

  Dát boahtá ovdan Álbmotdearvvašvuođainstituhta (ÁDI) ođđa raporttas.

  2023:s registrerejuvvojedje 693 iešsorbmema, 70 eanet go 2022:is. Dušše 1988:s leat registrerejuvvon eanet iešsorbmemat.

  – Dat alla lohku 2023:is laktása dan trendii mii álggii ovdal pandemiija go iešsorbmenlogut lassánedje, dadjá ÁDI Jápmingártenregistara váldodoavttir Marianne Strøm.

  Leat eanet dievdoolbmot go nissonolbmot geat sorbmejit iežaset. Diibmá ledje 71 proseanta iešsoardimiin dievdduid gaskkas, nugo lea leamaš ovddit jagiid ge.

  Jápminlogut narkotihka geažil, maiddai gohčoduvvo badjel gierdanmeari, lea maid alla dásis. Jápminárkaregistara logut čájehit ahte 2023:s ledje 363 jápmima narkotihka geažil, mii lea alimus lohku 2021 rájes.