Hopp til innhold

- Dere lurer folket, Gaski

Sametingsråd Jørn Are Gaski beskyldes for å lure elever, foreldre og lærere.

Sametingsråd Jørn Are Gaski svarer på spørsmål
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Synnøve Solbakken-Härkönen

Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Det er umulig å nå målet om full samisk læremiddeldekning innen 2013. Da lurer man folk, sier Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR).

Hun er leder av Sametingets oppvekst- og utdanningskomité.

- Nei, vi lurer ingen. Vi forteller hva som er vårt mål, svarer sametingsråd Jørn Are Gaski (Ap).

Hør debatten

I nrk.no/sami møttes Gaski og Solbakken-Härkönen til debatt om samiske læremidler.

HØR DEBATTEN mellom Gaski og Solbakken-Härkönen

Denne uken behandler komitéen sametingsrådets forslag til ny strategisk plan for læremiddelutvikling.

Debatten mellom komitélederen og sametingsråden tyder på stor uenighet om planen.

- Ikke lovt noe

- Planen er laget ut fra dagens bevilgninger. Vi har som mål at vi skal ha full dekning, men ingen kan gi noen garantier på det, sier Gaski.

- Vi har ikke lovt full dekning, men sagt at målet er det. Vi har høye mål, men jeg lover ingen ting, legger han til.

Synnøve Solbakken-Härkönen tror ikke det er mulig å nå målet.

GULDAL: Synnøve Solbakken-Härkönen

- Store mangler

- Det er ikke samsvar mellom det som står i planen og prioriteringen av fagene. Sametingsrådet lover mer enn de kan holde. Her har man gått ut og sagt at målet er full læremiddeldekning, men når vi går nærmere inn i planen så oppdager vi at det er store mangler. Det legges jo ikke opp til full læremiddeldekning, sier hun.

NSR-representanten innrømmer at også de ville hatt problemer med å få til full læremiddeldekning de neste fire årene med dagens bevilgninger.

- Må ha mer penger

I møtet med komitéen i dag viste sametingsråden til statsministerens nyttårstale hvor det ble lovt mer satsing på skole.

- Jeg regner med at dette også gjelder for den samiske skole, sa Gaski.

Han opplyste også at sametingspresident Egil Olli har et møte med finansminister Kristin Halvorsen (SV) i dag om budsjettet, og skulle også satsingen på læremidler tas opp.

NSRs fraksjon i oppvekst- og utdanningskomitéen spurte sametingsråden om hvordan gratis læremidler skulle finansieres.

- Dersom bevilgningen over statsbudsjettet til utvikling av læremidler holdes på dagens nivå, vil dette kunne bety en reduksjon i antall igangsatte læremiddelprosjekter. For å bøte på dette vil sametingsrådet vurdere opplagets størrelse i det enkelte prosjektet. Tiltakene vil bli fulgt opp i de årlige budsjettene. Det vil også bli vurdert en økning for å kunne øke produksjonen av læremidler så lenge det finnes et udekket behov, svarte Jørn Are Gaski.

NSRs fraksjon vil i løpet av kvelden komme med endringer til plan for læremiddelutviklingen.

Korte nyheter