Hopp til innhold

Frp åpner for å si opp internasjonale konvensjoner som gir særrettigheter til samer

Norge må vurdere å trekke seg fra konvensjoner som gir samer spesielle rettigheter, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Dersom internasjonale forpliktelser forhindrer oss i å følge likhetsprinsippet, må vi revidere og om nødvendig trekke oss fra de konvensjoner som forhindrer oss, sa Listhaug til Frps sentralstyre på Gardermoen lørdag.

Bakgrunnen er høyesterettsdommen hvor det fastslås at vindkraftverkene på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

I talen sier Listhaug at hun er imot alle særrettigheter for samer.

– Frp er imot at vi skal ha lover som gir bedre rettigheter til enkelte grupper basert på deres etniske opprinnelse. Vi kan ikke ha det slik at internasjonale konvensjoner overkjører et av de viktigste grunnlovsfestede prinsippene vi har, likhet for loven, sier hun.

Samtidig understreker hun at regjeringen er ansvarlig for å følge opp høyesterettsdommen. Skriver NRK Troms og Finnmark

Sylvi Listhaug på landsstyremøte til Frp på Gardermoen 11.03.2023

Korte nyheter

 • Nomineriduvvam Dán jagásj musiedjaj 2024

  Lågå dárogiellaj.

  Jektefartsmusiedja Bådådjon la nomineriduvvam musiedjasuorge buoremus bálkkáj – «Dán jagásj musiedja».

  Vuona musiedjajuogos juohká jahkásattjat dáv nasjonálalasj musiedjabálkáv.

  – Nammaduvvat dán jagásj musiedjaj la stuorra guddne, ja diehttelis lip viehka mihá dassta. Jávtamusieja bargge sieldes buorre bargov dahki gaskostit ájnas oasev Nuortta-Vuona merragáttehiståvrås. Dávvervuorkká ruvva vihtta jage dævddá, ja sierraláhkáj suohtas la gå lip juo nasjåvnålasj berustimev oadtjum, javllá direkterra vuododusán Nordlánda musiejan Ole Jakob Furset.

  Jávtamusiedja l nomineriduvvam aktan Hurtigrutemusiejajn Stokmarknesan ja Svalbard musiejajn Longyearbyenin.

  Jektefart
  Foto: Sondre Skjelvik / NRK
 • Eanemus bivdit Finnmárkkus

  Buohkanassii Finnmárkkus mákset 183.400 olbmo bivdodivada, bivdojagi 2023/2024 ovddas. Dat lea vihtta proseanta unnit ovddit jagi ektui.

  Maiddái bivdogeahččalemiid lohku lei njiedjan ovddit jagi ektui, čájehit statistihkkárlaš guovddášdoaimmahaga logut.

  Finnmárku leat dat fylka gos leat eanemus bivdit ja eanemus geat mákset bivdodivada bivdojagis. 16 proseanta dáin leat dievdoolbmot ja golbma proseanta ges nissonolbmot.

  Juohke jagi nissonbivdiid lohku lassána veaháš.

  Bivdojagi 2023/2024 loahpageahčen de ledje 16 proseanta dain 544.000 registrerejuvvon bivdiin nissonolbmot, čállá NTB.

  På norsk

  Line Fredheim
  Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK