Forsker: – Lite tungmetaller i reinkjøtt

Analyser av beinmarg og lever viser at reinkjøtt er noe av det sunneste man kan spise. Leverandørere av reinkjøtt merker at stadig flere i Norge velger rein til middag.

Reinkjøtt-middag

På tross av at det i år var rikelig med reinkalver har leverandører av reinkjøtt problemer med å levere nok reinkjøtt til dagligvarebutikkene.

Foto: Mari Svenningsen/Opplysningskontoret for Egg og Kjøtt

– Reinkjøtt inneholder mer vitamin B, jern, sink og selen enn lam, sau, svin og kylling. Det har også like høye nivåer av noen omega 3-fettsyrer som krabbe, scampi, blåskjell, østers og torsk, sier forsker Ammar Eltayeb Ali Hassan ved Senter for samisk helseforskning, UiT, til Aftenposten .

Forskeren har blant annet analysert reinkjøttet, leveren, talgen og beinmargen til i overkant av 130 reinsdyr i fire fylker og 14 reinbeiteområder.

Norske landbruksmyndigheter har de siste årene forsøkt å få nordmenn til å spise mer reinkjøtt.

Lite miljøgifter

Analysene ved UiT viser at reinkjøtt er like magert som kylling. I forbindelse med dette forskningsarbeidet har de også konstatert at det er lite tungmetaller i reinkjøtt.

– Vi har ikke funnet høye nivåer av persistente organiske miljøgifter og tungmetaller, med unntak av kadmium i lever. Men for å nå det maksimale månedlige inntaket av kadmium må man spise tre kilo reinsdyrlever hver måned. Det er ikke realistisk, sier Hassan.

Stor etterspørsel

Europas største leverandør av reinkjøtt, Finnmark Rein opplyser til avisa at stadig flere nordmenn velger reinkøtt til middag.

For tiden er det så stor etterspørsel av rein at de sliter med å levere nok kjøtt til dagligvarebutikkene i landet.

– Kjøpmennene maser på oss og sier at de er tomme, slik at etterspørselen er høyere enn tilbudet. Flaskehalsen vår er at vi ikke har skjærekapasitet til mer enn 3000 rein i uken, uttaler administrerende direktør i Finnmark Rein, Are Smuk Figved til Aftenposten.