Urfolkslederen kommer

NSR er stolt over å få urfolksleder Victoria Tauli-Corpus til landsmøtet og 40-års jubileet om to uker.

Victoria Tauli-Corpuz
Foto: Shizuo Kambayashi / AP

Leder for FNs permanente forum for urfolk Victoria Tauli-Corpuz kommer til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 24. - 26. oktober.

Silje Muotka
Foto: NSR

Selvbestemmelse i fokus

Hovedtemaene for landsmøtet er miljø og urfolks selvbestemmelse.

- Landsstyret er stolt og glad for å ha fått en slik kapasitet som Victoria Tauli-Corpuz som innleder på vårt jubileumslandsmøte i Kautokeino, sier NSR-leder Silje Karine Muotka.

FNs urfolksdeklarasjon ble vedtatt 13. september 2007 etter at urfolk har arbeidet i 28 år med saken. Denne deklarasjonen blir tema på jubileumslandsmøtet i Kautokeino.

Direkte fra Forumkonferanse

Tauli-Corpuz kommer direkte fra Tromsø hvor hun deltar på årets Forumkonferansens om urfolk og klimaendringer. Denne konferansen arrangerer Universitetet i Tromsø bare noen dager før NSR samles i Kautkokeino.

FNs urfolksekspert på hjemlige trakter

NSR har også fått den samiske juristen og eksperten John Bernard Henriksen som nylig ble valgt som leder i FNs nye ekspertorgan for urfolk "Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples" til å innlede landsmøtet. Henriksen er da på hjemlige trakter, da han er oppvokst i Kautokeino.

Feirer 40-årsdag

NSR skriver i en pressemelding at de har invitert de som var tilstede da NSR ble stiftet for 40 år siden, tidligere ledere og presidenter på Sametinget og mange andre samarbeidspartnere og samfunnsaktører.