Hopp til innhold

Urfolkslederen kommer

NSR er stolt over å få urfolksleder Victoria Tauli-Corpus til landsmøtet og 40-års jubileet om to uker.

Victoria Tauli-Corpuz
Foto: Shizuo Kambayashi / AP

Leder for FNs permanente forum for urfolk Victoria Tauli-Corpuz kommer til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 24. - 26. oktober.

Silje Muotka
Foto: NSR

Selvbestemmelse i fokus

Hovedtemaene for landsmøtet er miljø og urfolks selvbestemmelse.

- Landsstyret er stolt og glad for å ha fått en slik kapasitet som Victoria Tauli-Corpuz som innleder på vårt jubileumslandsmøte i Kautokeino, sier NSR-leder Silje Karine Muotka.

FNs urfolksdeklarasjon ble vedtatt 13. september 2007 etter at urfolk har arbeidet i 28 år med saken. Denne deklarasjonen blir tema på jubileumslandsmøtet i Kautokeino.

Direkte fra Forumkonferanse

Tauli-Corpuz kommer direkte fra Tromsø hvor hun deltar på årets Forumkonferansens om urfolk og klimaendringer. Denne konferansen arrangerer Universitetet i Tromsø bare noen dager før NSR samles i Kautkokeino.

FNs urfolksekspert på hjemlige trakter

NSR har også fått den samiske juristen og eksperten John Bernard Henriksen som nylig ble valgt som leder i FNs nye ekspertorgan for urfolk "Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples" til å innlede landsmøtet. Henriksen er da på hjemlige trakter, da han er oppvokst i Kautokeino.

Feirer 40-årsdag

NSR skriver i en pressemelding at de har invitert de som var tilstede da NSR ble stiftet for 40 år siden, tidligere ledere og presidenter på Sametinget og mange andre samarbeidspartnere og samfunnsaktører.

Korte nyheter

 • Statped almmuha bargoneavvuid sámegillii

  Dál leat ráhkaduvvon erenoamášpedagogalaš kártenneavvut sihke davvi-, lulli- ja julevsámegillii. Ja 12 ođđa filmma leat ráhkaduvvon ja dain oidno mo kártenneavvuid geavahit, ja Guovdageainnu, Ájluovtta, Romssa ja Plaassje oahpaheaddjit ja oahppit leat ovdamearkan dasa mo daid sáhttá geavahit.

  – Min mielas lea buorre go viimmat leat ilbman dákkár bargoneavvut. Dát nanne sámi oahpaheaddjiid ja oahppiid oahppodilálašvuođa ja leat dehálaš reaiddut giellaoahpaheamis, nu lohká Statpeda sámi ossodaga, SEAD-ossodatjođiheaddji Ellen-Marit Oskal Gaup.

 • Widerøe forventer store forsinkelser

  Widerøe forventer store forsinkelser i flytrafikken utover tirsdag ettermiddag.

  – I høyden hvor flyene befiinner seg, er det faktisk oppe i orkan styrke. Nå opplever vi store utfordringer i trafikken både i Troms og Finnmark.

  Det sier kommunikasjonssjef i Widerøe AS, Catharina Solli til NRK.

  Det er ventet at vinden skal øke kraftig i styrke.

  De som skal ut og fly nord for Trondheim oppfordres til å ta kontakt med Widerøe, opplyser Solli.

  – Disse tilbys å få booket om billetten til et senere tidspunkt, sier kommunikasjonssjefen.

 • Dološ luođit Spotifyas

  Dološ luohtečoakkáldaga lea vejolaš guldalit rávdnjenbálvalusas guovvamánu 8. beaivvi rájes.

  Lea Norgga árktalaš universitehtamusea mii lea bargan DigiJoik nammasaš prošeavttain. Ulbmil lea ođđa almmuhanvugiid bokte rahpat dološ vuorkká eanet olbmuide.

  Lea vuorkáalbuma “Luohtevuorkkás - Bikko Nillá/Nils N. Biti - 1952” mii ilbmá álggos.

  – Luohtečoakkáldagas lea stuora historjjálaš, kultuvrralaš ja musikálalaš árvu. Luđiid ja dajahusaid bokte beassá gullát oasážiid das mot árgabeaivi lei 70 jagi áigi. Musea áigu dán prošeavtta bokte dahkat nu ahte luođit leat olámuttus sihke boarráset ja ođđa buolvvaide, dadjá DigiJoik prošeaktajođiheaddji Camilla Brattland.

  DigitaltMuseum bokte almmuhuvvojit ain eanet luođit, ja vuorká galgá áiggi mielde almmuhuvvot almmolaš arkiivvain, nu go Digitalarkivet (Sámi arkiiva) bokte.

  Foto: Gunnar Fougner / Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek Coverdesign: Bjørn Hatteng
  Foto: Gunnar Fougner/Finnmark fylkesbibliotek