Sametingsrådet kan utvides

Sametingets regelverk åpner for en utvidelse av rådet som idag består av fem medlemmer. Flertallet kan selv avgjøre om de ønsker flere heltidspolitikere.

Sametingsrådet
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Forhandlingene om å danne et flertall i sametinget fortsetter og ingen avtaler er underskrevet. Tirsdag 13 oktober må det nye sametinget velge et råd, og det rådet består av fem medlemmer idag.

Derfor er det en mulighet for at dagens antall på sametingsrådsmedlemmer vil bli utvidet for å få til et flertall.

Avgjør selv

Jarle Jonassen

Sametingets møteleder, Jarle Jonassen

Foto: NSR

I følge sametingets grunnregler er det flertallet selv som avgjør hvor mange medlemmer rådet skal bestå av. Regelen sier derimot at rådet ikke kan ha mindre enn fem medlemmer.

Sametingets møteleder, Jarle Jonassen sier at flertallet ikke behøver å legge en endring av antall rådsmedlemmer for plenumsbehandling.

HØR: Jarle Jonassen

Jonassen sier at jo flere heltidspolitikere på sametinget, jo mer må det taes fra budsjettet for å lønne disse.

Ap avviser ikke

Karin A. Karlsen

Karin A Karlsen

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Arbeiderpartiets (Ap) forhandlingsleder, Karin A Karlsen avviser ikke en utvidelse av rådet, men sier at Ap ikke ønsker en utvidelse fra dagens fem medlemmer.

HØR: Karin A Karlsen

–Vi har lovet velgerne om ikke å bruke sametingets budsjett på å øke lønninger og dermed vil vi arbeide ut i fra det, sier Karlsen.

Forhandler videre

Karlsen sier at Ap forhandler videre med Árja, Nordkalottfolket, Åarjel-Saemiej Gielh og Samer bosatt i Sør-Norge. I følge Aps forhandligsleder Karin A Karlsen, går forhandlingene om å danne et flertall på sametinget veldig bra.