Hopp til innhold

Sametingsrådet kan utvides

Sametingets regelverk åpner for en utvidelse av rådet som idag består av fem medlemmer. Flertallet kan selv avgjøre om de ønsker flere heltidspolitikere.

Sametingsrådet
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Forhandlingene om å danne et flertall i sametinget fortsetter og ingen avtaler er underskrevet. Tirsdag 13 oktober må det nye sametinget velge et råd, og det rådet består av fem medlemmer idag.

Derfor er det en mulighet for at dagens antall på sametingsrådsmedlemmer vil bli utvidet for å få til et flertall.

Avgjør selv

Jarle Jonassen

Sametingets møteleder, Jarle Jonassen

Foto: NSR

I følge sametingets grunnregler er det flertallet selv som avgjør hvor mange medlemmer rådet skal bestå av. Regelen sier derimot at rådet ikke kan ha mindre enn fem medlemmer.

Sametingets møteleder, Jarle Jonassen sier at flertallet ikke behøver å legge en endring av antall rådsmedlemmer for plenumsbehandling.

HØR: Jarle Jonassen

Jonassen sier at jo flere heltidspolitikere på sametinget, jo mer må det taes fra budsjettet for å lønne disse.

Ap avviser ikke

Karin A. Karlsen

Karin A Karlsen

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Arbeiderpartiets (Ap) forhandlingsleder, Karin A Karlsen avviser ikke en utvidelse av rådet, men sier at Ap ikke ønsker en utvidelse fra dagens fem medlemmer.

HØR: Karin A Karlsen

–Vi har lovet velgerne om ikke å bruke sametingets budsjett på å øke lønninger og dermed vil vi arbeide ut i fra det, sier Karlsen.

Forhandler videre

Karlsen sier at Ap forhandler videre med Árja, Nordkalottfolket, Åarjel-Saemiej Gielh og Samer bosatt i Sør-Norge. I følge Aps forhandligsleder Karin A Karlsen, går forhandlingene om å danne et flertall på sametinget veldig bra.

Korte nyheter

 • Goddin Várggáin: Nisu giddagassii njeallje vahkku

  60- jahkásaš dievdu jámii maŋŋel go čukkohalai niibbiin Várggáin bearjadaga.

  Sotnabeaivve gáibiduvvui nissonii, gii lea áššáskuhtton áššis, njeallje vahkku giddagassii.

  Nisu gažaduvvui lávvordateahkeda. Son biehttala ráŋggáštussiva dáhpáhusa geažil, nu lea nissonolbmo bealušteaddji, advokáhtta Jonas Bernhard Herstad, dadjá NTB:i.

  Son lea áššáskuhtton roavva rumašvahágahttimis, mas jápmin čuovvumuššan, muhto politiijaadvokáhtta Ylva Helen Kvikstad, dadjá ahte áššáskuhttin sáhttá rievdadat.

  – Mii leat vuos álggahan dutkkalmasa, nu ahte mii bargat viidát ja leat rahpasat eanet hypotesaide, dadjá son.

  (©NTB)

  Drap i Vardø, krimteknikere på plass
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Vardø-knivstikkingen: Kvinne begjært fengslet i fire uker

  En mann i 60-årene døde etter å ha blitt knivstukket i Vardø fredag.

  Søndag ble kvinnen som er siktet i saken, begjært varetektsfengslet i fire uker.

  – Vi mener det er skjellig grunn til mistanke, og derfor har vi bedt om fire ukers varetekt hvorav to med brev- og besøksforbud, sier politiadvokat Ylva Helen Kvikstad til NTB.

  Kvinnen ble avhørt lørdag kveld. Hun nekter straffskyld for hendelsen, har kvinnens forsvarer, advokat Jonas Bernhard Herstad, opplyst til NTB.

  Hun er siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men Kvikstad åpner for at siktelsen kan endres.

  – Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, så vi jobber bredt og er åpen for flere hypoteser, sier hun.

  (©NTB)

 • Ealáhusministtar Sápmi Business Conferenceii

  Les på norsk.

  Ealáhusministtar Jan Christian Vestre (Bb) searvá Sápmi Business Conferenceii Guovdageainnus.

  – Erenoamáš arena sámi ealáhushutkamii ja innovašuvdnii, dadjá Vestre.

  Stáhtaráđđi galgá muitalit ráđđehusa ealáhusovddidanpolitihka birra, mas earenoamážiid fokusere sámi ealáhusaid.

  Vestre searvá paneladigaštallamii sámi fitnodateaiggádiid vejolašvuođaid ja hástalusaid birra. Fáttát nugo movt kapitála ožžodit, geaidnu máilmmiviidosaš márkaniidda ja beaktilis fierpmát huksen ja vásáhuslonohallan leat guovddážis.

  Konferánsa álgá disdaga guovvamánu 27. beaivvi ja bistá guovvamánu 29. beaivái.

  Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lanserte Noregs første vegkart for reiselivsnæringa.
  Foto: Sissel Rikheim / NRK