Hopp til innhold

Sametingsrådet kan utvides

Sametingets regelverk åpner for en utvidelse av rådet som idag består av fem medlemmer. Flertallet kan selv avgjøre om de ønsker flere heltidspolitikere.

Sametingsrådet
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Forhandlingene om å danne et flertall i sametinget fortsetter og ingen avtaler er underskrevet. Tirsdag 13 oktober må det nye sametinget velge et råd, og det rådet består av fem medlemmer idag.

Derfor er det en mulighet for at dagens antall på sametingsrådsmedlemmer vil bli utvidet for å få til et flertall.

Avgjør selv

Jarle Jonassen

Sametingets møteleder, Jarle Jonassen

Foto: NSR

I følge sametingets grunnregler er det flertallet selv som avgjør hvor mange medlemmer rådet skal bestå av. Regelen sier derimot at rådet ikke kan ha mindre enn fem medlemmer.

Sametingets møteleder, Jarle Jonassen sier at flertallet ikke behøver å legge en endring av antall rådsmedlemmer for plenumsbehandling.

HØR: Jarle Jonassen

Jonassen sier at jo flere heltidspolitikere på sametinget, jo mer må det taes fra budsjettet for å lønne disse.

Ap avviser ikke

Karin A. Karlsen

Karin A Karlsen

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Arbeiderpartiets (Ap) forhandlingsleder, Karin A Karlsen avviser ikke en utvidelse av rådet, men sier at Ap ikke ønsker en utvidelse fra dagens fem medlemmer.

HØR: Karin A Karlsen

–Vi har lovet velgerne om ikke å bruke sametingets budsjett på å øke lønninger og dermed vil vi arbeide ut i fra det, sier Karlsen.

Forhandler videre

Karlsen sier at Ap forhandler videre med Árja, Nordkalottfolket, Åarjel-Saemiej Gielh og Samer bosatt i Sør-Norge. I følge Aps forhandligsleder Karin A Karlsen, går forhandlingene om å danne et flertall på sametinget veldig bra.

Korte nyheter

 • May Bente Jønsson er ny leder av Samisk kirkeråd

  May Bente Jønsson ble fredag valgt til ny leder av Samisk Kirkeråd under Kirkemøtet i Trondheim.

  – Jeg er den første sørsamiske lederen av Samisk kirkeråd. Det er stort!

  Den nye samisk kirkerådslederen tar over etter Sara Ellen Anne Eira, som har vært leder av samisk kirkeråd i åtte år. Jønsson er svært glad for tilliten.

  – Det er mye arbeid, men det er en jobb jeg ønsker å gå inn i med ydmykhet, respekt og åpenhet, sa Jønsson fra talerstolen.

  Samisk kirkeråd er Kirkemøtets organ for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål. Jønsson er kjent for sitt engasjement for det samiske språket.

  – Jeg vil ha samisk i alle kirker. Jeg kommer fra en tospråklig kommune, og nå som jeg har flyttet til en kommune som ikke er samisk, merker jeg hvor viktig det er å høre språket. Det er en viktig del av vår identitet og det er viktig å høre språket i hele landet, for å kjenne tilhørighet.

  Den nye lederen for Samisk kirkeråd May Bente Jønsson på talerstolen under Kirkemøtet.
  Foto: Den norske kirke
 • May Bente Jønsson lea Sámi girkoráđi ođđa jođiheaddji

  Girkočoahkkimis Troandimis bearjadaga válljejuvvui máttasápmelaš May Bente Jønsson Sámi girkoráđi ođđa jođiheaddjin.

  – Mun lean vuosttaš máttasámi jođiheaddji Sámi girkoráđis. Dat lea stuoris! dadjá Jønsson preassadieđáhusas.

  Son váldá badjelasas ámmáha Sara Ellen Anne Eiras, gii leamaš Sámi girkoráđi jođiheaddji gávcci jagi. Jønsson illuda luohttámuša ovddas.

  – Lea olu bargu, muhto dá lea bargu masa vuolggán vuollegašvuođain, árvvusatnimiin ja rabasvuođain, celkkii Jønsson sárdnestuolus.

  Sara Ellen Anne Eira gir blomster til den nye lederen
  Foto: Den norske kirke
 • Helgeværet byr på utfordrende forhold for småbåter

  Helgeværet byr på stiv kuling i store deler av Nordland langs kysten, med vindkast opptil 20 meter i sekundet.

  Yr.no går ut med gult farevarsel, og advarer mot å dra ut med små fritidsbåter. Farevarselet indikerer også fare ved å ferdes i fjellet.

  Vinden forventes å øke utover lørdagen, og minke søndag morgen.

  skjermdump yr
  Foto: yr.no