Normal

Flere nye boliger

Byggingen av nye boliger i Finnmark har fra 2009 til 2010 økt med 121 prosent, altså mer enn en dobling.

 

Byggingen av nye boliger i Finnmark har fra 2009 til 2010 økt med 121 prosent, altså mer enn en dobling.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at byggevirksomheten i Finnmark ligger godt over landsgjennomsnittet, som er i underkant av ni prosents økning.

I Finnmark er det vekstkommunene Sør-Varanger, Hammerfest og Alta som trekker opp.

Totalt ble det igangsatt 411 nye boliger i Finnmark i 2010.