Fikk flere medlemmer, men mindre i støtte

Forbundet Goahtegearret har tredoblet medlemstallet på noen år, men organisasjonsstøtten fra Sametinget blir mindre.

Thoralf Henriksen

Leder i Samenes Naturressursforbund Goahtegearret, Thoralf Henriksen

Foto: Sámi Radio / NRK

Goahtegearret - Samenes Naturressursforbund, fikk nesten 174.000 kroner, men hadde søkt om 600.000 kroner fra Sametinget.

GULDAL: Lasihan miellahtuid - doarjja unnu

Misfornøyd

Revisoren bekrefter at forbundet har 101 medlemmer nå, men likevel ga Sametinget bare 173.000 kroner i støtte til forbundet.

– Det får gå som det går, vi må forholde oss til det Sametinget gir. Når Sametinget ikke vil gi makt til Goahtegearret, slik at fastboende samer har en egen næringsorganisasjon, så kan ikke vi gjøre noe med det, sier leder i Goahtegearret Thoralf Henriksen.

Goahtegearret budsjetterer med en tredobling til neste år.

– Det er vårt mål, og jeg tror alle organisasjoner har det som mål å bli større og mektigere, sier Henriksen.

– Fikk en tredel av pengene

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Leder i Sametingets tilskuddsstyre Ann Mari Thomassen forklarer at grunnen til at Goahtegearret får det det får er fordi de hadde 500.000 kroner i potten. Disse pengene må tre organisasjoner dele, og derfor får Goahtegearret litt over en tredel av pengene.

– Det var lagt av 500.000 kroner til fordeling, vi hadde fem søknader inne, det var tre næringsorganisasjoner som oppnådde støtte utifra de tildelingskriterier som lå til grunn i forhold til budsjettet 2008, forklarer Thomassen.