Hopp til innhold

Finnmarksvidda gror igjen

Om middeltemperaturen øker med bare èn varmegrad, vil bjørkeskogen overta Finnmarksvidda.

Bernt Johansen

Bernt Johansen viser her hvordan skogen vil overta Finnmarksvidda, om temperaturen stiger med én varmegrad.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Alle kjenner etterhvert til begrepet global oppvarming , og det er stadig tema for diskusjoner i mange foraer.

Skogen vil fordobles på vidda

Nå har forskere ved NORUT i Tromsø laget et vegetasjonskart som illustrerer hva som vil skje med Finnmarksvidda, om middeltemperaturen i juli øker med én varmegrad.

– Det som er typisk for Finnmarksvidda, er at store arealer ligger akkurat i skogsgrensen. Det som skjer ved en temepraturøkning, er at skogen vil trekke seg lengre til fjells, og store deler av vidda vil bli invadert av skog.

– For Kautokeino vil det skogdekte arealet øke fra tredve prosent, til godt over seksti prosent, forteller NORUTs seniorforsker Bernt Johansen.

Reinbeitearealet reduseres

Johansen poengterer dog at de ikke har gått dypere inn i konsevensene dette vil medføre, men sier det vil påvirke dagens reindrift:

– Dette vil jo føre til mere skog og mindre hei. Og heiområdene er jo veldig viktige i reinbeitesammenheng, man får en reduksjon av reinbeitearealet, sier Bernt Johansen til NRK Sámi Radio.

Hør hele intervjuet her:

Korte nyheter

 • ON eamiálbmot áššedovdit bohtet Norgii

  Les på norsk.

  Ovttastuvvon našuvnnaid eamiálbmot áššedovdijoavku (EMRIP) boahtá Norgii njukčamánu 6. beaivvi. Nu dieđihuvvo ON neahttasiidduin.

  Joavku galgá galledit Davvi bieggafápmorusttegiid Davvesiidda suohkanis, Nussir ruvkeguovllu Hámmerfeastta suohkanis ja Fosen bieggafápmoguovllu. Sii galget maiddái deaivvadit Sámeráđiin, Sámedikkiin, eiseválddiiguin stáhta ja suohkaniid bealis ja priváhta olbmuiguin.

  Áššedovdit galget addit ráđiid ja bagadallat Norgga eamiálbmoga rivttiid birra, ja mo dat gusket lágaide, politihkkii ja riektemearrádusaide.

  Vurdo ahte EMRIP buktá cealkámuša loahpageahčen dán mátkki.

  Aksjonister aksjonerer mot anleggsarbeid i forbindelse med gruvedrift i Repparfjorden i Hammerfest kommune.
  Foto: Theis Roksvåg Pedersen / NRK
 • FNs urfolkseksperter skal besøke Fosen

  Loga davvisámegillii.

  FNs Ekspertmekanisme for urfolks rettigheter (EMRIP) kommer 6.-15. mars på et oppdrag til Norge. Det melder FN på deres nettsider.

  Gruppen skal besøke Davvi vindkraftverk i Lebesby kommune, Nussir gruveområde i Hammerfest kommune og Fosen vindindustriområde, og møte blant annet Samerådet, Sametinget, statlige og kommunale myndigheter og privatpersoner.

  Ekspertene skal under besøket gi råd og veiledning om rettighetene til Norges urbefolkning, med tanke på blant annet lovgivning, politikk og implementering av rettsavgjørelser.

  Det er ventet at urfolksekspertene på slutten av besøket vil komme med en uttalelse.

  Statkraft, Fosen Vind
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk
 • 39 ođđa sámi lávlaga ja luođi leat almmuhuvvon

  Maŋemus áiggi lea almmuhuvvon olu musihkka Sámis. Earret eará leat guokte skearru almmuhuvvon, Lávre vuosttaš skearru «Vuložat» ja Rawdna Carita Eira ja Håvard Lund skearru «Duvvene».

  Maiddái Mari Boine, Bernt Mikkel Haglund ja Niilas leat almmuhan šuoŋaid, ja dán vahkku almmuhuvvoje visot lávlagat ja luođit mat leat válljejuvvon dán jagáš Sámi Grand Prix gilvvuide.

  Loga buot musihkkaalmmuhemiid birra dás.