Fellesskapet må eie fisken

Fellesskapet må eie fisken og de viltlevende marine ressursene og dette må grunnlovsfestes. Det sier SVs representanter Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes. En fiskekvote koster i dag mer enn en villa på Senja og fisket har blitt for dyrt for vanlige folk, sier trioen, som gjennom å grunnlovsfeste havet vil at ressursene skal komme kystsamfunnene til gode.