Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Øst-Finnmarkrådet om DPS i Tana

  Øst-Finnmarkrådet reagerer på at det i omstillingen til Helse Nord fortsatt ligger et forslag om å legge ned det distriktspsykiatriske senteret i Tana (DPS).

  Øst-Finnmarkrådet anmoder Helse Nord om å avvise dette forslaget.

  – En nedleggelse av DPS i Tana vil gjøre at man fjerner det psykiatriske døgntilbudet ikke bare i Øst-Finnmark, men også i det samiske språkforvaltningsområdet i Finnmark. Øst-Finnmarkrådet vil advare Helse Nord mot å ta et slikt skritt. Helse Nord er pålagt å ivareta befolkningens rett til å få helsetjenester på samisk, skriver Øst-Finnmarkrådet i en pressemelding.

  – En sentralisering av helsetjenestene ut av det samiske språkforvalningsområdet der samisk språk og kultur er en naturlig del av hverdagen vil undergrave samiske pasientrettigheter.

 • Foreslår å godkjenne fiskeregler for Tanavassdraget

  Loga sámegillii.

  Statsråden i Finland foreslår å godkjenne fiskereglene for Tanavassdraget. Det melder Yle Sápmi.

  Statsrådens forslag vil gjelde for årene 2024-2030 og skal behandles av Riksdagen før våren. Retningslinjene inneholder fiskeribegrensninger som skal bidra til å bevare Tanavassdragets laksebestand. På bakgrunn av den negative laksebestanden foreslås det trinnvise begrensninger i laksefisket basert på både styrket laksebestand og oppgangstider for fisken.

  Gytelaks i Tanavassdraget
  Foto: Narve Stubbraaten Johansen / Tanavassdragets fiskeforvaltning
 • Suomas evttohit dohkkehit Deanu guolástannjuolggadusaid

  Les på norsk.

  Suoma stáhtaráđđi evttoha dohkkehit Deanu guolástusnjuolggadusaid. Dan dieđiha Yle Sápmi.

  Stáhtaráđi evttohus guoská 2024-2030 jagiid, ja Riikkabeaivvit galget gieđahallat dan ovdal giđa. Njuolggadusat sisttisdollet guolástusráddjehusaid, mainna geahččalit suodjalit Deanu luossanáli. Heajos luossanáli dihtii de evttohit luossabivdui ráddjehusaid cehkiid mielde sihke luossanáli nanusmuvvama ja guliid goargŋunáiggiid mielde.

  Gytelaks i en sideelv av Tana
  Foto: Narve Stubbraaten Johansen / Tanavassdragets fiskeforvaltning