Hopp til innhold

Erlend Elias og Hollywoodfrue lager show

Hollywoodfrue og Årets Nordlendig slår seg sammen for å lage show i Bodø.

Maria Montazami og Erlend Elias

Hollywoodfrue Maria Montazami og Erlend Elias Bragstad

Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Vi kom i går kveld og hva er det jeg ser, det er fremdeles dagslys. Det var solnedgangen bak de store snøkledde fjellene, it was beautiful, sier Maria Montazami.

Med veldig høye hæler, langt blondt hår og kritt hvite tenner har Maria Montazami, kjent fra TV-serien Svenske Hollywoodfruer, inntatt Bodø for å lage show sammen med Årets Nordlending, Erlend Elias Bragstad.

I morgen skal de to lede et show på kjøpesenteret City Nord i Bodø, hvor de skal gi makeover til byens befolkning.

– Jeg er overlykkelig over å ha kommet til Bodø, sier hun.

Erlend Elias og Hollywoodfrue lager show

Maria Montazami, Erlend Elias Bragstad og Sara Montazami

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Stor beundrer av Maria

Erlend Elias er veldig fornøyd med å ha Maria i byen, og gleder seg til å tilbringe både dagen i dag og morgendagen med henne og datteren Sara.

– Å få lov å møte henne er kjempe morsomt, fordi hun er enda morsommere enn hun er på TV. Hun er så hjertevarm, og å få inspirasjon direkte fra Hollywood, det er fantastisk, sier Erlend Elias.

Erlend Elias skal være konferansier for showet i morgen, og gleder seg til å stå på scenen med sitt stor idol.

Alle er vakre på innsiden

Når Maria entrer scenen i morgen kommer hun til å gi råd til kvinnene i Bodø at man trenger ikke masse sminke for å være vakker. Hun synes at alle er vakre innvending, at kvinner og menn skal hylles for at de er som de er.

– Det er sånn du ble skapt, og vær fornøyd med det. Alle har en rett å føle seg fin, no matter what. Det er det jeg og Erlend skal formidle i morgen, sier hun.

Videre i dag skal de ut for å oppleve hva Bodø har å by. Hælene byttes ut med litt lavere sko, for så å fra på sjøen en tur, samt dra å spise reinkjøtt i en lavvo utenfor sentrum.

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.