Tippepenger mot samiske rettigheter

EDL krever mindre makt til Sametinget og FeFo, nå ønsker de at folk støtter dette arbeidet ved å gi andel av spill gjennom Norsk Tipping.

Norsk Tipping.
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Organisasjonen, etnisk og demokratisk likeverd (EDL) ble opprettet etter at Stortinget vedtok Finnmarksloven og etablerte Finnmarkseiendommen(FeFo).

EDL besto i begynnelsen av folk fra Alta og de krever blant annet at styresammensetningen i FeFo endres slik at Finnmark fylkesting har flere representanter enn Sametinget.

– Ikke umoralsk

Lars Hapalahti

Lars Hapalathi

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Styreleder og tidligere leder i EDL, Lars Hapalathi ser ingen betenkeligheter med å konkurrere med lokale idrettslag om disse pengene fra Norsk Tipping.

– Vi er stiftelse som er registrert i frivillighetsregistret og dermed godkjent som grasrotmottaker, sier Hapalathi.

Han sier de er en organisasjon som arbeider for likeverdighet og like rettigheter for folk i Finnmark.

HØR: Lars Hapalthi

Samisk makt

EDL mener at norske myndigheter har gitt samene for mye makt i forhold til majoriteten av befolkningen i Finnmark.

– På en måte er det riktig at vi motarbeider det norske Stortinget, men det må være lov å bruke politiske virkemidler for å endre vedtak som virker urettferdig for flertallet, sier Lars Hapalathi.

Han vet ikke hvor mye penger EDL har mottatt og hvor mange som vil gi en andel av tipping til EDL.