Hopp til innhold

Tippepenger mot samiske rettigheter

EDL krever mindre makt til Sametinget og FeFo, nå ønsker de at folk støtter dette arbeidet ved å gi andel av spill gjennom Norsk Tipping.

Norsk Tipping.
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Organisasjonen, etnisk og demokratisk likeverd (EDL) ble opprettet etter at Stortinget vedtok Finnmarksloven og etablerte Finnmarkseiendommen(FeFo).

EDL besto i begynnelsen av folk fra Alta og de krever blant annet at styresammensetningen i FeFo endres slik at Finnmark fylkesting har flere representanter enn Sametinget.

– Ikke umoralsk

Lars Hapalahti

Lars Hapalathi

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Styreleder og tidligere leder i EDL, Lars Hapalathi ser ingen betenkeligheter med å konkurrere med lokale idrettslag om disse pengene fra Norsk Tipping.

– Vi er stiftelse som er registrert i frivillighetsregistret og dermed godkjent som grasrotmottaker, sier Hapalathi.

Han sier de er en organisasjon som arbeider for likeverdighet og like rettigheter for folk i Finnmark.

HØR: Lars Hapalthi

Samisk makt

EDL mener at norske myndigheter har gitt samene for mye makt i forhold til majoriteten av befolkningen i Finnmark.

– På en måte er det riktig at vi motarbeider det norske Stortinget, men det må være lov å bruke politiske virkemidler for å endre vedtak som virker urettferdig for flertallet, sier Lars Hapalathi.

Han vet ikke hvor mye penger EDL har mottatt og hvor mange som vil gi en andel av tipping til EDL.

Korte nyheter

 • Wulff: – En historisk skamplett for Porsanger kommune

  Ságats sjefredaktør Geir Wulff er ikke nådig i sin kritikk av Porsanger kommunestyres vedtak om oppstart av planprosess for områderegulering av Skarvberget vindkraftverk.

  – Flertallsvedtaket i kommunestyret er en historisk skamplett for Porsanger kommune, skriver Wulff i sin lederartikkel.

  Sjefredaktøren mener at kommunens behandling så langt fremstår ikke bare som forsettlig lovbrudd, men som psykisk vold mot en gruppe personer som har legalt krav på å bli ivaretatt.

  – Menneskene i Skuohtanjárgga siida og i Smørfjord har all grunn til å føle det som om helvetets forgård nå er åpna mot dem. Med mindre noen i kommunestyret tar til fornuft, står disse foran en svært ressurskrevende årelang kamp som i verste fall kan ende med total utslettelse for dem, mener Wulff.

  Wulff påpeker at i den gjeldende arealplanen er det aktuelle området på Sieidi/Skarvberget utlagt som LNFR-område (landbruk, natur, friluft og reindrift) med forbud mot bygg og anlegg som ikke er ledd i stedbunden næring.

  Geir Wulff
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Mange reinbeitedistrikter rammet av beitekrise

  Disse distriktene er rammet av beitekrise:

  Vest-Finnmark

  Hele 23A, 23B og 23D i Seainnus/Návggastat

  Deler av 40 Orda

  Deler av 28 Cuokcavuotna

  Deler av 32 Silvvetnjárga

  Deler av 29 Seakkesnjárga ja Silda

  Deler av 33 Spalca

  Deler av 34 Ábborašša

  Hele 39 Árdni/Gávvir

  27 Joahkonjárga

  28 Cuokcavuotna

  33T Ittunjárga i Čearru (Guovdajohtolat)

  30B Guovdajohtolat

  Hele vinterbeiteområdene i 21 Gearretnjárga (30C Nuorttabealli)

  Hele vinterbeiteområdene til Sara/Lango siidaen i 22 Fiettar (30C Nuorttabealli)

  Øst-Finnmark

  Beitesituasjonen er krevende i til sammen ni områder
  Det er imidlertid ingen områder der det er erklært beitekrise foreløpig.

  Troms

  Sállir / Kvaløy

  Stuoranjárga / Mauken

  Stállonjárga / Hjerttind

  Uhcanjárga / Altevatn

  Fagerfjell

  Nordland

  Frostisen reinbeitedistrikt

  Skjomen reinbeitedistrikt

  Kilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland.

  Beitekrise
  Foto: Ronald Pulk
 • Ođđa sámi násti popmáilmmis

  Bearjadaga njukčamánu 1. beaivve almmuha sápmelaš artista Lávre iežas vuosttaš skearru «Vuložat».

  Son vuttii gieskat Sami Music Awards «Rabas luohkká/lávllačálli», ja sutnje einnostit čuvges boahtteáiggi sihke sis- ja olgoriikkas.

  Vuosttaš skearrus son ovttastahttá sámi indiepop árbevirolaš luđiin, seammásgo son iská ođđa musihkalaš duvdosiid.

  Boahtun dás lea ođđaáigásaš jietnagovva, mii lea čáppat, álki áddet ja vuollegaš.

  Les på norsk

  Lávre Johan Eira
  Foto: Hildá Länsman / Pressebilde