Hopp til innhold

Eanandoaggástus Nordlánddas

Bindaelies, Nordlánddas lea leamašan eanandoarggástus. Doarggástus dovdui ovdalaš diibmu beal ovccis odne, ja dan mihtidedje 2,8 richters skálas. Dan duođašta dutkaninstituhta Norsar, gos mihtidit eanandoarggástusaid. Doarggástus lei dan mađe garas ahte dovdui maiddái lulde Helgelánddas ja Davvi-Trøndelágas. Mannan vahku lei unnit eanandoarggástus Meløddjos Nordlánddas.

Korte nyheter

 • Sámi nissonat ráhkkanišgoahttán geassái

  Sámi nissonriikajoavkkus leat ráhkkanišgoahtán dán gease Conifa nissoniid máilmmicupa čiekčamiidda Bådådjos, geassemánu álggus.

  Buoremus nissončikčiid eai gal oačču mielde čiekčamiidda.

  Sámi nissonjoavkku hárjeheaddji Elin Nicolaisen ii loga joavkku gal beassat deaivvadit ovdalgo dien čiekčanvahkku Bådådjos.

  – Buot alimusdási čikčiin nu go Norggas leat ráidočiekčamat dien áigge, galgga oalle buorre joavku mainna searvat gilvvuide, lohká Nicolaisen.

  
Sámi nissonriikajoavkkus leat ráhkkanišgoahtán dán gease Conifa nissoniid máilmmicupa čiekčamiidda Bådådjos, geassemánu álggus.
 • Styrke samisk kirkeliv

  Loga: Nannet sámi girkoeallima

  Fredag 1. mars overleverte utvalget som er oppnevnt til å se hvordan samisk kirkeliv kan styrkes i Den norske kirke, sine anbefalinger.

  Utvalget anbefaler å opprette to nye samiske kategorialmenigheter, en lulesamisk/pitesamisk kategorialmenighet, og en nordsamisk/skoltesamisk kategorialmenighet.

  Utvalget viser særlig til den samiske kategorialmenigheten i sørsamisk område, Saemien Åålmege. Erfaringen herfra er at samisk kirkeliv i denne regionen har fått et betydelig løft etter opprettelsen i 2015. Den norske kirke har forpliktet seg til å ta vare på samisk kirkeliv, og etablering av to nye samiske kategorialmenigheter er et naturlig skritt i retning å styrke samisk kirkeliv.

  Utvalget mener også at kirken må prioritere å tilby kirkelig ansatte kompetanse i samisk språk og kultur. Dette er avgjørende for å sikre en forståelse og respekt for samisk trosliv, skriver kirken.no.

  Samisk menighet
  Foto: Eljas Niskanen / YLE
 • Advokatar protesterer mot rettshjelpssatsane

  Advokatar med tryggingsklarering går måndag ut i streik i protest mot det Advokatforeningen er løftebrot frå regjeringa.

  Dette vil ramme arbeidet til PST og E-tenesta, som er avhengige av at slike advokatar møter i retten når dei ber om løyve til overvaking.

  I 2022 streika advokatane i Høgsterett mot rettshjelpssatsane. Då blei dei samde med Justisdepartementet om å trappe opp satsane.

  Det meiner advokatane ikkje har blitt gjort.

  Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) avviser løftebrot, og seier til NRK at regjeringa har måtte prioritere andre saker.