Eai ovddit sámegiela

Iinná- ja birassámesearvvi jođiheaddji, Ann Mari Thomassen, lea sakka beahtahallan, go Evenašši ja Skánit eai ráhkat sierra plána sámegiela ovddideami várás.

Ann-Mari Thomassen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Evenášši sátnejođiheaddji, Jardar Jenssen, lohká gieldda baicce buoridit dálá plánaid, vai dat válddášedje buorebuot vuhtii sámiid dárbbuid. Maiddái Skánit sátnejođiheaddji lea suinna seamma oaivilis.

Thomassen ii loga iežas gullan maidige dáin eará plánain.

GULDAL: Thomassen beahtahallan

GULDAL MAIDDÁI: Eai pláne ovddidit sámegiela

Sámegielat bargit váilot

Evenáššis ja Skániin váilot sámegielat bargit sihke mánáidgárddiin ja boarrásiid siiddain. Dasa lassin gielddain váilot sámegielat oahpaheaddjit. Danin sámediggeáirras ja Iinná- ja birassámesearvvvi jođiheaddji, Ann Mari Thommasen, hástaliige gielddaid ráhkadit sierra doaibmaplánaid.

Gielddat eai goitge mieđa dása. Evenášši sátnejođiheaddji, Jardar Jenssen, lohká baicce Norgga ráđđehusa fertet buoredit sámegielat oahpaheaddjeoahpu.

– Dilli lea nu, ahte sámegielat oahpaheaddjit eai oktageardánit gávdno. Sii eai sáhte ieža ráhkadit oahpaheaddjiid, čilge Jenssen.

Stáhtačálli duhtá čilgesussii

Sámeáššiid stáhtačálli, Raimo Valle, lohká iežat duhtat gielddaid čilgehusaide, ja guorrasa Evenášši sátnejođiheaddji árvalussii. Valle lohká iežas čoahkkinastán Sámi Allaskuvllain dán áššis.

– Son lea jearran Allaskuvllas, ahte jos oahppit eai boađe Guovdageidnui, de leago vejolaš boahtit dohko, gos oahppit leat. Nubbi čoavddus lea geahčadit, leago vejolaš ásahit stipeandaortnega, lohká Valle.

Raimo Valle (Ap)
Foto: Eilif Aslaksen / NRK