Hopp til innhold

Eai ovddit sámegiela

Iinná- ja birassámesearvvi jođiheaddji, Ann Mari Thomassen, lea sakka beahtahallan, go Evenašši ja Skánit eai ráhkat sierra plána sámegiela ovddideami várás.

Ann-Mari Thomassen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Evenášši sátnejođiheaddji, Jardar Jenssen, lohká gieldda baicce buoridit dálá plánaid, vai dat válddášedje buorebuot vuhtii sámiid dárbbuid. Maiddái Skánit sátnejođiheaddji lea suinna seamma oaivilis.

Thomassen ii loga iežas gullan maidige dáin eará plánain.

GULDAL: Thomassen beahtahallan

GULDAL MAIDDÁI: Eai pláne ovddidit sámegiela

Sámegielat bargit váilot

Evenáššis ja Skániin váilot sámegielat bargit sihke mánáidgárddiin ja boarrásiid siiddain. Dasa lassin gielddain váilot sámegielat oahpaheaddjit. Danin sámediggeáirras ja Iinná- ja birassámesearvvvi jođiheaddji, Ann Mari Thommasen, hástaliige gielddaid ráhkadit sierra doaibmaplánaid.

Gielddat eai goitge mieđa dása. Evenášši sátnejođiheaddji, Jardar Jenssen, lohká baicce Norgga ráđđehusa fertet buoredit sámegielat oahpaheaddjeoahpu.

– Dilli lea nu, ahte sámegielat oahpaheaddjit eai oktageardánit gávdno. Sii eai sáhte ieža ráhkadit oahpaheaddjiid, čilge Jenssen.

Stáhtačálli duhtá čilgesussii

Sámeáššiid stáhtačálli, Raimo Valle, lohká iežat duhtat gielddaid čilgehusaide, ja guorrasa Evenášši sátnejođiheaddji árvalussii. Valle lohká iežas čoahkkinastán Sámi Allaskuvllain dán áššis.

– Son lea jearran Allaskuvllas, ahte jos oahppit eai boađe Guovdageidnui, de leago vejolaš boahtit dohko, gos oahppit leat. Nubbi čoavddus lea geahčadit, leago vejolaš ásahit stipeandaortnega, lohká Valle.

Raimo Valle (Ap)
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Korte nyheter

 • Fratatt førerkort etter farlige forbikjøringer

  Politiet i Nordland melder at en lastebilfører ble stanset i Troms og er har fått førerkortet sitt beslaglagt.

  Det skjer etter et trafikkuhell med to biler på E6 ved Bjerkvik torsdag ettermiddag.

  Uhellet skjedde etter at en lastebil kjørte forbi flere bil.

  – Møtende bil måtte bråstoppe for å hindre sammenstøt med lastebilen. Men bilen ble påkjørt av bilen som bak, skriver Nordland-politiet på Twitter.

  Ingen personer ble skadet.

  Lastebilen ble seinere stanset av politiet i Troms. Etterforskning av saken er startet.

 • Meteorologene: – Nord-Norge får det fineste helgeværet

  Meteorologene kommer torsdag med en god nyhet til folk i Nord-Norge:

  – Dere får det fineste helgeværet, er meldingen på Twitter.

  Meteorologene skriver videre at det kan komme noen snøbyger i kystnære strøk lengst nord, i tillegg til mye sol og lave temperaturer.

  Helgevær
  Foto: Meteorologisk institutt
 • Nordreisa kommune: Ansatte og folkevalgte må slette TikTok og Telegram-app

  Nordreisa kommune melder i en pressemelding at de har besluttet at TikTok og Telegram skal avinstalleres fra alle tjenestetelefoner og andre enheter knyttet til kommunenes IT-systemer, med øyeblikkelig virkning.

  Hvis man har en privat mobiltelefon, nettbrett eller PC som er koblet opp mot kommunens IT-systemer, så må man enten slette de aktuelle appene eller så må de aktuelle enhetene frakobles kommunens IT-nettverk.

  Ansatte og folkevalgte må derfor slette appene.

  Torsdag ble det kjent at Stortinget, Telenor og flere kommuner ber ansatte slette TikTok-appen.