Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Almmuha ođđa singela

  Ella Marie Hætta Isaksen čállá iežas Instagram-profiillas ahte son almmuha ođđa šuoŋa njukčamánu 8. beaivvi, man namma lea «Sániid».

  Son čállá ahte lávlla lea dan birra go ii nagot gávdnat daid rievttes sániid jeđđet iežas unnaoappáža. Lávlla lea maid lohpádus oappáidis ja eará eamiálbmot oappáide ja vieljaide miehtá máilmmi, ahte son lohpida álohii doarrut dan ovddas mii lea vuoiggalaš.

  Hætta Isaksen lea árabut dán jagi muitalan ahte su soloskearru almmuhuvvo geasset Riddu Riđđu-festiválas. Dá lea vuosttaš lávlla man son almmuha maŋŋá go loahpahii ovttasbarggu Isák-joavkkuin.

  Ella Marie / Ella Marie Hætta Isaksen
  Foto: Mads Suhr Pettersen
 • Kunstnere ber om å stanse museums-riving

  Det planlegges et nytt museumsbygg til RiddoDuottarMuseat i Kárášjohka, dette får mange i kunstmiljøet til å reagere.

  I 2022 bestemte Sametingets plenum om å anbefale alternativet om å rive hele bygningsmassen, for å bygge et nytt museumsbygg. Dette har Kulturdepartementet også sluttet seg til.

  Avgjørelsen om å rive bygget vekker engasjement fra flere kunstnere, som ber at prosessen stoppes.

  I et leserinnlegg skriver Geir Tore Holm, Joar Nango og Synnøve Persen, som ber Sametinget, RiddoDuottarMuseat og Statsbygg om å revurdere planene om riving, for bygget har etter deres syn stor betydning som kulturminne, arktitektur og kunst.

  – Rivingen av det eksisterende
  museumsbygget vil være en samisk kulturhistorisk skandale, skriver Holm, Nango og Persen i innlegget.

  IFinnmark har tidligere omtalt saken, der kunsthistoriker og kurator Irene Snarby reagerer på hvordan prosessen har vært for å avgjøre at museumsbygningen skal rives.

  Direktør for RiddoDuottarMuseat, Anne May Olli, sier til iFinnmark at de nå er i en forprosjektfase for å finne ut hva som trengs og kreves. Olli sier de har behov for magasiner og lokaler til å konservere gjenstander som hører til museet.

  – Det er mange som mener mye om hva som er pent å se på, som vi alle forstår, men hjelper lite hvis det ikke fungerer godt nok i forhold til det formålet bygget skal ha, og hindrer oss å nå det potensialet som et nybygg vil gi oss, sier Olli til iFinnmark.

  Sámiid vuorka-dávvirat
  Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK
 • Ubmejen biejvieh álget odne

  Sámi vahkku, dahje Ubmejen biejvieh, álggii odne Ubmis. Dat lea jahkásaš kulturfestivála, gos ávvudit sámi kultuvrra. Miehtá boahtte vahkku leat iešguđet doalut, mat leat heivehuvvon buot ahkásaččaide.

  Dohko bohtet earret eará Kajsa Balto ja Sofia Jannok, ja guossit sáhttet searvat duodjekurssaide, logaldallamiidda, čájálmasaide, ja olu eará iešguđet stuorat ja smávit doaluide.

  Dán jagi lea maid 25 jagi ávvujahki Såhkie sámesearvái, geat leat Ubmejen biejvieh lágideaddjit. Eanet dáid doaluid birra sáhtát lohkat Såhkie neahttasiidduin.

  Artist Sofia Jannok
  Foto: Elin Berge