Hopp til innhold

Dutki: – Bihtánsámegiela sáhttá ealáskahttit

Dál eai leat šat go sullii 40 - 50 olbmo geat hupmet bihtánsámegiela ja dušše moattis dáin ásset Norggas. Dattet ge jáhkket dutkiid leat vejolaš ealskahttit giela.

 Joshua Wilbur

Joshua Wilbur lea fargga logi jagi dutkan ja kárten bihtánsámegiela dili.

Foto: Privat

– Giellalávgumiid, ođđa oahpponeavvuid ja áŋgiris rávisolbmuid bokte lea vejolaš oažžut eanet olbmuid hupmagoahtit bihtánsámegiela Norggas ge, lohká dutki Joshua Wilbur.

Son lea 2008 rájes dutkan bihtánsámegiela. Wilbur ii loga leat álki áibbas dárkilis logu addit das man gallis dál máhttet giela, go muhtumat maid áddejit giela, vaikko eai arvva nu olu hupmat giela. Lea oalle čielggas goit ahte Norgga bealde lea giella measta jávkan eatnigiellan.

Ohppet julev ja lullisámiin

Stig Morten Kristensen har tro på at alle samiske språk i regionen blir en del av det nye språksente

Stig Morten Kristensen lea Bihtánsámi guovddáža, Duoddara Raffe, beaivválaš jođiheaddji.

Foto: Sander Andersen / NRK

Moadde jagi dassái leat maid gielladutkit einnostan ahte bihtánsámegiella oalát jávká.

Bihtánsámi guovddáža beaivválaš jođiheaddji, Stig Morten Kristensen, dattetge oaivvilda, nugo Wilbur, ahte giela ain lea vejolaš seailluhit.

– Mii geat bargat dáinna gielain beaivválaččat dovdat bihtánsámiin nana beroštumi juoga dahkat, vai giella ealáskivčče, lohká Kristensen.

Sii leat maid oahppan olu das movt julev ja lullisámit nannejit iežaset gielaid

– Earret eará leat sii oaidnán ahte lullisámegielat vánhemat, geat ieža leat rávisolmmožin oahppagoahtán giela, leat nákcen iežaset mánáide oahpahit lullisámegiela, čilge Wilbur.

Pitesamisk ordbok

Bihtánsámi ja Ruoŧa sátnegirji ilmmai diibmá. Dán lohket giellaáŋgirdeaddjit ávkkálaš giela seailluheamis, muhto ohcalit lasi oahpponeavvuid bihtánsámegillii.

Foto: Sander Andersen / NRK

Sávvet oahpponeavvuid

Ovdal juovllaid ilmmai bihtánsámi sátnegirji, mii lea dehálaš sidjiide geat dál livčče oahppamin giela.

Wilbur ja Kristensen sávvaba ahte eiseválddit ge vuoruhivčče bihtánsámi oahpponeavvuid ráhkadeami.

– Bihtánsámiin lea dáhttu ealáskahttit giela, ja dalle livčče vuogas jos juobe veahá oahpponeavvut ráhkaduvvojit bihtánsámegillii ge, lohká Kristensen.

Pitesamisk område - Kilde: A grammar of Pite Saami, Joshua Wilbur, 2014

Kárta mii čájeha bihtánsámi guovllu. (Kárta lea girjjis «A grammar of Pite Saami», Joshua Wilbur, 2014)

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Korte nyheter

 • Isak Utsi ja Henrik Blind válljejuvvoiga Eurohpaparlamentii

  Les på norsk.

  Isak Utsi (Sosiálademokráhtat) ja Henrik Blind (Birasbellodat) šaddaba vuosttaš Ruoŧa beale sápmelaččat geat válljejuvvoba várrelahttun EU:i.

  Mannan vahku ledje buot Ruoŧa 6 589 válgabiirre jienat lohkkojuvvon EU-válggain.

  Sosiálademokráhtat ožžo 24,7 proseantta jienain, ja sii doalahit vihtta mandáhta Eurohpaparlameanttas. Árjjátluovi gielddaráđđi, Isak Utsi, lea dál bellodaga goalmmát várrelahttu.

  Birasbellodat šattai goalmmát stuorámus bellodahkan 13,8 proseantta jienain, ja bellodagas leat golbma mandáhta. Johkamohki gielddaráđđi, Henrik Blind, lea maid iežas bellodaga goalmmát várreláhttu.

  Dan čállá SVT Sápmi.

  Europaparlamentet i Strasbourg
  Foto: JLogan / Wikimedia Commons
 • Isak Utsi og Henrik Blind er valgt til Europaparlamentet

  Loga sámegillii.

  Isak Utsi (Sosialdemokratene) og Henrik Blind (Miljøpartiet) blir de første samene fra Sverige som blir valgt inn som varamedlemmer i EU.

  I slutten av forrige uke var alle stemmene fra de 6.589 valgdistriktene i Sverige talt opp til EU-valget.

  Sosialdemokratene fikk 24,7 prosent av stemmene, og har nå fem mandater i Europaparlamentet. Kommunalråd i Arjeplog, Isak Utsi, blir nå partiets tredje varamedlem.

  Miljøpartiet ble det tredje største partiet med 13,8 prosent av stemmene, noe som gir partiet tre mandater. Jokkmokks kommunalråd, Henrik Blind, blir også sitt partis tredje varamedlem.

  Det skriver SVT Sápmi.

 • En tredjedel av apotekene hadde reseptproblemer - tilbake i drift

  I forbindelse med utrullingen av et nytt reseptsystem fikk ikke flere Apotek 1- og Vitus Apotek-apoteker ekspidert e-resepter.

  De aller fleste resepter i dag er e-resepter. Altså en digital resept.

  Dette førte til at kundene ikke får hentet ut reseptbelagte medisiner.

  Tirsdag rundt klokka 18:30 er systemene igjen oppe og går.

  Det sier Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK.

  – Dette problemet er størst der det er langt mellom apotekene. Det er rundt 1000 apotek i Norge og 700 som fortsatt er oppe og går, og derfor mange plasser mulig å gå til et annet, sier Soldal.

  – Dette er ingen krise, men en stor ulempe for de det treffer, fortsetter han.

  Ifølge Soldal har problemene vart i rundt fire timer, og han vet ikke når systemet vil være oppe å gå.

  cfrecf
  Foto: Ismail Burak Akkan