Styremedlemmer mottatt trusler om framtidig karriere

I dag tar styremøtet i Finnmarkssykehuset HF stilling til om det blir flytting av Distriktspsykiatrisk senter (DPS) fra Lakselv til Karasjok.

Helse Finnmark

Direktør i Finnmarkssykehuset Thorbjørn Aas sammen med resten av styret.

Foto: Jan-Harald Tomassen

Finnmarkssykehuset har nylig lukket sitt styremøte for å diskutere trusler sendt mot styremedlemmer.

Noen styremedlemmer har motttat trusler om konsekvenser for karrieren dersom de stemmer på en viss måte i saken rundt nedleggelse av DPS i Lakselv.

– Trusler er uakseptable og styremedlemmene vil ikke la seg påvirke, sier Ulf Syversen.

Samtidig sier han at det er akseptabelt å forsøke å påvirke medlemmene på saklig vis.

Styret skal nå drøfte saken i lukket møte, mens selve saksbehandlinga skal foregå for åpne dører.

– Det er uhørt. Dette kan være en svekkelse for troverdigheten bak et eventuelt vedtak, sier ordfører i Porsanger, Knut Roger Hanssen.

Onsdag kveld gikk 400 personer i fakkeltog i Lakselv sentrum. De ville vise sin misnøye mot nedleggelse av Distriktspsykiatrisk senter.

Finnmarkssykehuset HF vil prøve å spare penger ved å flytte DPS fra Lakselv til Karasjok og Alta. I dag blir det tatt stilling til om det blir flytting eller ikke.