Dolvojuvvon buohccivissui

Politiijat lohket NRK:i ahte okta olmmoš lea roasmmohuvvon maŋŋá lihkohisvuođa E6:iš Sarvesis. Lea ain eahpečielggas lea go muhtin eará olmmoš jávkan báikkis, politiijat lohket ahte sii bohtet bargat eambbo iskkademiid - muhto dáidet ahte lea beare sáhka ovtta olbmo birra. Olmmoš gii lea roasmmohuvvon lea dolvojuvvon Hámmárfeastta buohccivissui.