Hopp til innhold

Divtasvuonan la divrrasamos ruhtse

Divna Vuona rijka suohkanij gaskan la Divtasvuodna divrrasamos mij guosská ruhtsedivut. Juohkka sijdda viertti 6.438 kråvnå mákset. Gasskamærrásattjat viertti juohkka sijdda Vuona rijkan 3.410 kråvnå jahkáj mákset.

Kárášjohka la vargga divrrasamos sáme suohkanij gaskan gånnå viertti 5.328 kråvnå jahkáj mákset, ja de tjuovvu Guovdageaidnu 4.984 kråvnåj.

Álbemus sáme suohkan la Loabák gånnå 3.420 kråvnå jages máksi.

Álbemus ruhtsedivut Vuona rijkan la Tjøme suohkan. Danna máksi 999 kråvnå jahkáj.

Korte nyheter