Hopp til innhold

Diskuterer rasisme

Finnmark Journalistlag inviterer lørdag til åpen debatt om temaet rasisme i redaksjoner, på City Scene i Alta.

Dan Robert Larsen, leder FJ.
Foto: Eilif Aslaksen

En landsundersøkelse viser at en av fire journalister opplevde at kolleger ytret seg fremmedfiendlig det siste halve året.

Debatt om Finnmark

Finnmark Journalistlag ønsker å finne ut hvordan det er i Finnmark, hvor de etniske motsetningene kan være store, skriver FJ i en pressemelding.

Motsetningene i Finnmark er ikke bare mellom nordmenn og samer, men også kvener, russere og stadige tilstrømninger av flykninger og asylsøkere fra hele verden.

– Må ta opp slike saker

Leder i Finnmark Journalistlag, Dan Robert Larsen, mener det er viktig å ta opp slike saker, og man bør ikke lukke øynene for slike ting.

– Rasisme er veldig viktig å få bukt med, uansett hvor det skjer, derfor må også vi i pressen være bevisste i å ta opp slike saker, sier Dan Robert Larsen, i pressemeldingen fra Finnmark Journalistlag.

Larsen legger til at undersøkelsen tyder på rasisme blant journalister, men om det virkelig er slik er vanskelig å si.

I panelet lørdag sitter Foreningen for etnisk og demokratisk likeverd (EDL), Norske Samers Riksforbund, SOS Rasisme, russisk forening i Alta, redaktør Rold Edmund Lund i Altaposten og førsteamanuensis Odd Mathis Hætta.

Korte nyheter

 • Guokte meahcceduopmostuoloášši alimusriektái

  Guokte ášši Kárášjogas leat guoddaluvvon alimus riektái.
  Lea eananeaiggát Stig Harby ja Bassevuovddi vuođđoeaiggátsearvi, mas Stig Harby lea stivrrajođiheaddji, mat eai dohkket meahcceduopmostuolu duomu.
  Meahcceduopmostuolus oaivvildedje ahte ii goappáge guoddaleaddjis lean eanan - dahje geavahanriekti suomarájá alde bajit Anárjohleagis.
  Eananeaiggátsearvi lea dál alimusrievtti guoddaleami áššis, ráddjen guoddaleami dušše geavahanriektái. Stig Harby ges gáibida guoddaleamis geavahanrievtti stuorát guvlui, bajit Anárjohleagis.

  Grunneier Stig Harby under befaring for Utmarksdomstolen
  Foto: FEFO
 • Gálja Nuorta-Finnmárkkus

  Nuorta-Finnmárkkus sáhttá boahtte ija šaddat issoras gálja, nu dieđiha meteorologalaš instituhta, twitteris.
  Veaigái váruhit báikkui sáhttit leat gálja, čođđolaga dihte.
  Ávžžuhit olbmuid vuodjit ja vázzit várrogasat.

  Utforkjøring ved Harrelv i Tana
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Ohcan konsešuvnna girdišilljui

  Guovdageainnu suohkan lea ohcan áibmojohtolatbearráigeahčus konsešuvnna ásahit, jođihit ja geavahit girdišillju, mii lea birrasiid beannot kilomehtera olggobealde Guovdageainnu guovddáža. Dás čállá Altaposten.
  Mannan vahkkus sáddii áibmojohtolatbearráigeahčču ášši gulaskuddamii.
  Áibmojohtolatbearráigeahčču čállá ahte girdišillju lea jurddašuvvon leat doaimmas birra jándora ja birra jagi, muhto eanemus johtolat galggašii leat geaseáigge.

  Flystripa i Kautokeino kan bli vekket til livet igjen
  Foto: Kai Erik Bull / NRK