Hopp til innhold

Kiwi-kofta engasjerer

Kiwi-kjedenes koftestunt var det store samtaleemnet i helga. –Latterliggjøring sier Geir Tommy Pedersen.

Kiwi-kofter

Kiwi-ansatte venter på bussen i Tromsø. Dette bildet har skapt høylytte diskusjoner i hele landsdelen.

Foto: ryan.txanson@gmail.com

Kiwi-kjeden sjokkerte mange under deres årsfest i Tromsø i helga. 650 ansatte fra hele landet, kledde seg opp i spesialsydde kiwi-grønne kopier av Kautokeino kofta, kofta skal visstnok være sydd i Kina.

Flere hundre leserinnlegg

De neongrønne koftene er blitt heftig debattert, både i sosiale medier, og gjennom leserinnlegg til itromso og Nordlys.no .

I følge innleggene i debatten, er de som betegner seg selv som samer delt i synet på Kiwi-stuntet. Mens enkelte bruker ord som hån, og rasisme, og oppfordrer til total boikott av Kiwi-kjeden, synes andre at dette var et sprekt og morsomt påfunn, og at såpass må vi samer tåle.

–Dette er latterliggjøring

Geir Tommy Pedersen

-Tanken bak dette er uten tvil latterliggjøring, sier Geir Tomme Pedersen

Foto: Thor Thrane / NRK

Sametingsrepresentant, Geir Tommy Pedersen, reagerte sterkt da han fikk se oppslagene om kofte-stuntet i helga:

- Er det mulig i 2010, går det virkelig an?, var det første jeg tenkte. Det er jo ingen tvil om at tanken bak dette, er en latterliggjøring av kofta og av det samiske folk,

sier Pedersen som også trekker paralleller til den finske turistindustriens overtramp mot det samiske folk.

–Skremmende holdninger

Geir Tommy Pedersen, sier han håper at dette er gjort med uvitenhet, selv om det ikke unnskylder alvorligheten i saken:

At ledelsen som står bak dette ikke har tenkt bedre gjennom saken, er en ting. Men det at de ansatte heller ikke hadde betenkeligheter med å ta på seg dette antrekket, viser jo hvilke holdninger samfunnet har overfor det samiske,

sier Pedersen som forventer at Kiwi-kjeden går høyt ut og beklager dette.

Korte nyheter

 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin: