Dalai Lama ba vaktene hente Eldar

Eldar Myrvoll Karlsen (33) møtte Dalai Lama som 13-åring. Dalai Lama sørget selv for at de fikk et gjensyn i Oslo.

Marit Myrvoll, Eldar Karlsen Myrvoll og Aili Keskitalo

Eldar Karlsen Myrvoll smilte om kapp med sin mor Marit Myrvoll og Sametingspresident Aili Keskitalo etter at han fikk et overraskende gjensyn med tibetanernes øverste leder.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Han hadde ikke forandret seg så mye siden vi møttes i Dharamsala i 1994, sier Eldar Myrvoll Karlsen.

Da han var 13 år bodde han i et halvt år sammen med sin mor i ulike tibetanske flyktningebosettinger i India. Eldars mor, forsker Marit Myrvoll, var da på feltarbeid for hovedfag i sosialantropologi.

Mens en ny horde med mennesker toget inn til det neste arrangementet på studentens forsamlingslokale Chateau Neuf, holdt en koftekledt Eldar Myrvoll Karlsen på med å rydde etter det forrige arrangementet.

– Du skal bli med her

Hans mor, Marit Myrvoll, som også er styremedlem i Den norske Tibet-komité, var invitert med i Sametingspresident Aili Keskitalos delegasjon for å møte Dalai Lama.

Lite ante han da han meldte seg som frivillig til arrangementene i forbindelse med Dalai Lamas besøk, at han selv skulle få et slikt personlig møte med hans høyhet fra Tibet.

– Det var jo litt rart, jeg sto et annet sted i bygget og skulle hjelpe til å pakke ned, og så kom det en mann i dress og hentet meg, det er jo ikke akkurat hverdags, han pekte bare på meg og sa at du skal bli med, sier Eldar Myrvoll Karlsen.

– Ja, hva var det han sa til deg?

– Han spurte om jeg var sønnen til Marit, og jeg svarte bekreftende på at jo det var jeg, ja da må du bli med meg, du skal opp å møte Dalai Lama, fikk jeg beskjed om sier Myrvoll Karlsen.

Audiens hos Dalai Lama. Marit Myrvoll og Eldar Myrvoll Karlsen.

På privat audiens hos Dalai Lama i hans residens i Dharamsala høsten 1994. Marit Myrvoll og Eldar Myrvoll Karlsen.

Foto: Privat

– Like sprek som i 1994

Det ble et hjertelig møte mellom «guttungen» og den eldre mannen, kledd i sin røde og gule buddhistiske kjortel.

Tibetanernes øverste leder ville vite hvordan det gikk med Eldar, mens Eldar ble oppdatert på hvordan Dalai Lamas familie hadde det i Dharamsala i India.

33-åringen, som til daglig bor i Tromsø og jobber som fengselsbetjent, synes det var stas at Dalai Lama husket ham.

– Han så ut som han fortsatt husket meg etter tyve år, og han så jo fortsatt ung ut og i god form, sier Eldar Myrvoll Karlsen.

Marit Myrvoll , Sara Marielle Gaup Beaska, Aili Keskitalo, Eldar Myrvoll Karlsen.

Med de hvite silkesjalene som synlig bevis på at de har møtt Dalai Lama var den samiske delegasjonen klar til fotografering utenfor Chateau Neuf i Oslo. Fra venstre: Marit Myrvoll, Sara Marielle Gaup Beaska, Aili Keskitalo og Eldar Myrvoll Karlsen. Joiker og artist Sara Marielle Gaup Beaska var invitert med i Keskitalo sin delegasjon for å joike for Dalai Lama.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Varmet mors hjerte

Mor og sønn strålte om kapp da møtet med Dalai Lama var over.

Selv om Marit Myrvoll gjennom sitt arbeide som forsker og styremedlem av Den norske Tibet-komité har møtt Dalai Lama oftere enn de fleste beundrere av ham bare kan drømme om, var dette en spesiell opplevelse for henne.

– Tenk, det er ikke rent få som ønsker et møte med Dalai Lama, det er endeløse rekker med folk overalt hvor han enn kommer som vil inn til et møte med ham, og så er det Eldar han ber om å få hentet inn til ham, sier Myrvoll.

Sammen med Sametingspresident Aili Keskitalo satt Myrvoll og snakket med Dalai Lama da han spurte etter Myrvolls sønn.

– Det varmet selvfølgelig mors hjerte at han var interessert i hvordan sønnen min hadde det. Da han fikk vite at Eldar også var her i Oslo, ga han full beskjed om at Eldar måtte hentes, og det ble da gjort, forteller Myrvoll.

Se Eldar sammen med Dalai Lama i Oslo:

Dalai Lama møtte Sametingspresident Aili Keskitalo.
Reporter Dan Robert Larsen /Fotograf Dragan Cubrilo

Se Eldar sammen med Dalai Lama i Oslo.

Ole Henrik Magga og Ragnhild Mølmen

Tidligere Sametingspresident Ole Henrik Magga fikk også møte Dalai Lama i Oslo denne uken. Dalai Lama takket også Magga for samenes støtte. Ved hans side Gudveig Mølmen.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

Korte nyheter

 • Eanandoalus liigegolut

  Otne álge liigešiehtadallamat stáhta ja eanadoalu gaska, maid ovddit ráđđehus maŋidii čakčamanus. Dálá ráđđehus lea álggahan gulahallama fas ja dat dáhpáhuvvá jođiheddjiid dásis. Eanadoalus gáibidit earret eará buhtadusa go lea divrras oastit dutka- ja huksengálvvuid maid eanadoalus dárbbašit. Oktiibuot lea sáhka badjelaš 750 miljovnna kruvnna dáid liigegoluin. – Lea dárbu boanddaide ahte fidnejit ruovttoluotta dáid liigegoluid, lohká Norgga Boanddaidsearvvi jođiheaddji Bjørn Gimming.

  Bonde Jon Lerhol fra Valdres kjører traktor til Oslo
  Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK
 • Láppekodisilla njuolggorávdnjen

  NRK ja Arkivverket rávdnjejit njuolgga dan go Lappekodisilla buktet Guovdageidnui, Sámi Arkiivii. Gonagas Majestehta Harald dat geige ja buktá dan dološ čállosa Guovdageidnui. Doaluiguin galget earet eará Sámi arkiivva direktevra Inga Márjá Steinfjell, Riksarkivar Inga Bolstad ja Dr. philos Steinar Pedersen doallat sáhkavuoru. Olles prográmma gávnnat dás. Ja dáppe oainnat njuolggosáddaga diibmu 17.00-18.00. Jus háliidat geahččat makkár Lappekodisilla lea, de oainnát dan dá.

  Overføringen av Lappekodisillen til Samisk arkiv i dag.
 • Sámegiela girkuin

  Sámi girkoráđđi hástala searvegottiid Norgga girkus leat mielde čalmmustahttimin sámi giellavahkku. Goalmmát geardde bovde Sámediggi dál sámi giellavahkku čalmmustahttimii, dán vuoru boahttevahkkus. – Sámit ásset miehtá Norgga, nu lea justa dát sámi vahkku vuogas oktavuohta loktet ja fuomášuhttit sámi giella ja kultuvra maid, nu lohká Sámi girkoráđi jođiheaddji Sara Ellen Anne Eira. Kirken.no dat čállá dán birra. Eira lohká olu vejolašvuođat sámegiela geavahit ipmilbálvalusain, earret eará ovdarohkosis, sámegilli sálmmaid lávlut dahje áhččemiinna sámegilli rohkadallat.

  Sara Ellen Anne Eira
  Foto: Pressebilde / Samisk kirkeråd