Dáhttu sámi buohccidivššároahppu

Sámi buohccidivššároahppu ovddeš prošeaktajođiheaddji bivdá eiseválddiid ásahit fas oahpahusa.

Čájáhusgovva buohccidivššárat

Čájáhusgovva

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Mon in jáhke ahte dálá oahppuásahusat nákcejit addit dan máhttu maid dárbbaša sámi buhcciiguin bargat, lohká Berit Bongo.

GULDAL: Váillahit buohccidivššároahppu

Buorre čoavddus

Berit Bongo jođihi Finnmárkku allaskuvlla ja Sámi allaskuvlla oktasaš sámi buohccidivššároahpahusa, mii lei 1995 rájes ja loahpahuvvui 2001.

22 sámi studeantta válde oahppu dalá buohccidivššároahpahusas.

Norgga ráđđehus hálida dál skuvlegoahttit sámi dearvvašvuođabargiid, go lea stuorra dárbu eambbo bargiide, logai dearvvašvuođaministtar árat dán vahkkus.

– Dát sáhttá leat dat buoremus čoavddus dán áššis, oaivvilda Berit Bongo, gii lea Finnmárkku allaskuvlla lektor.

– Son hástala eiseválddiid

NSR jođiheaddji ja presideanttaevttohas Aili Keskitalo maid lohká ahte buoremus čoavddus sámi pasieanttaide livččii bidjat ođđásit johtui sámi buohccedivššároahpu.

– Mon hástalan dál eiseválddiid ja allaskuvllaid álggahit fas diekkár prošeavttaid mat leat leamaš, go dat buvttašii bargiid mat váilot dearvvašvuođaásahusain, jurddaša Keskitalo.

Sámi birrasis oahppu

Berit Bongo lohká stuorra ovdamunni sámi buohccidivššáriin sámi birrasis fitnet oahpahusa, go ollu studeanttat geat eará guovlluin váldet diekkár oahpahusa, eai fitne kultuvraipmárdusa ja oainne sámi buhcciid dárbbuid.

Aili Keskitalo oaidná Sámi allaskuvlla ja Finnmárku allaskuvla rievttes ásáhusat dákkár buohccedivššaroahpu lagideapmai.

– Sii leat ovdal dan nákcen ja sihkkarit sáhttet maiddái dál álggahit dan čađahit, jos doarjaga fitnejit, loahpaha Keskitalo.