Hopp til innhold

Bruker ikke "Norwegian Lapland"

Samisk reiselivsbedrift i Karasjok markedsfører ikke Karasjok og Finnmark ved å bruke begrepet "Norwegian Lapland".

Finnmark Reiseliv bruker begrepet "Norwegian Lapland" i markedføringen av fylket og Sápmi.

Reiselivssjef Jens Harald Jenssen tror begrepet vil trekke flere turister til Finnmark.

Norske Samers Riksforbund (NSR) liker ikke bruken av "lapland".

– Det er både ukorrekt, sjikanerende og skremmende, mener NSR.

Bruker "Sápmi" 

Daglig leder av reiselivsbedriften Sápmi KS i Karasjok, Jan Helge Soleng, forteller at de bruker begrepet "Sápmi" når de skal markedsføre Karasjok og Finnmark.

– Når vi skal markedsføre oss selv og Finnmark, så bruker vi ikke begrepet "Norwegian Lapland". Vi bruker "Sápmi", og ved ord og kart forklarer vi hvor det er.

Finnmark Reiseliv jobber kontinuerlig for å markedsføre og utvikle reiselivsnæringen i fylket i nært samarbeid med næringen selv, Finnmark Fylkeskommune, Innovasjon Norge og forsknings- og utdanningsmiljøene i fylket.

Foreslått i flere år

Soleng forteller at de i flere år har foreslått for Finnmark Reiseliv å bruke "Sápmi" istedet for "Norwegian Lapland"

– Helt siden jeg begynte her i 2004 har vi hvert år prøvd å spørre Finnmark Reiseliv om det ikke er bedre å bruke begrepet "Sápmi", som er i bruk her og som er vårt eget begrep. Det har ikke lyktes.

Finnmark Reiseliv gir ut katalog hver sommer og vinter hvor reiselivsbedriftene i Finnmark får muligheten til å synliggjøre seg selv.

– Vi ser at om vi skal være med i markedsføringa Finnmark Reiseliv står for, så er vi nødt til å være med også i brosjyrene hvor begrepet "Norwegian Lapland" brukes, sier Soleng.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB