Bruker ikke "Norwegian Lapland"

Samisk reiselivsbedrift i Karasjok markedsfører ikke Karasjok og Finnmark ved å bruke begrepet "Norwegian Lapland".

Finnmark Reiseliv bruker begrepet "Norwegian Lapland" i markedføringen av fylket og Sápmi.

Reiselivssjef Jens Harald Jenssen tror begrepet vil trekke flere turister til Finnmark.

Norske Samers Riksforbund (NSR) liker ikke bruken av "lapland".

– Det er både ukorrekt, sjikanerende og skremmende, mener NSR.

Bruker "Sápmi" 

Daglig leder av reiselivsbedriften Sápmi KS i Karasjok, Jan Helge Soleng, forteller at de bruker begrepet "Sápmi" når de skal markedsføre Karasjok og Finnmark.

– Når vi skal markedsføre oss selv og Finnmark, så bruker vi ikke begrepet "Norwegian Lapland". Vi bruker "Sápmi", og ved ord og kart forklarer vi hvor det er.

Finnmark Reiseliv jobber kontinuerlig for å markedsføre og utvikle reiselivsnæringen i fylket i nært samarbeid med næringen selv, Finnmark Fylkeskommune, Innovasjon Norge og forsknings- og utdanningsmiljøene i fylket.

Foreslått i flere år

Soleng forteller at de i flere år har foreslått for Finnmark Reiseliv å bruke "Sápmi" istedet for "Norwegian Lapland"

– Helt siden jeg begynte her i 2004 har vi hvert år prøvd å spørre Finnmark Reiseliv om det ikke er bedre å bruke begrepet "Sápmi", som er i bruk her og som er vårt eget begrep. Det har ikke lyktes.

Finnmark Reiseliv gir ut katalog hver sommer og vinter hvor reiselivsbedriftene i Finnmark får muligheten til å synliggjøre seg selv.

– Vi ser at om vi skal være med i markedsføringa Finnmark Reiseliv står for, så er vi nødt til å være med også i brosjyrene hvor begrepet "Norwegian Lapland" brukes, sier Soleng.