Hopp til innhold

Samisk ungdom skal brenne kofter

Over hundre samiske ungdommer skal demonstrere mot turistindustrien i Finland. De mener industrien misbruker den samiske kulturen. Planen er å brenne uekte turistkofter i Rovaniemi sentrum. Også studenter fra Norge skal være med på aksjonen.

Hupmamin Gávnnadeamis

Lars Miguel Utsi nærmest

Foto: Govven: Ellen Oddveig Hætta / NRK

Lars Miguel Utsi er leder for organisasjonen Sáminuorra. Han forteller at de som skal delta i demonstrasjonen kan være med på å påvirke hvordan demonstrasjonen skal foregå.

– Det er allerede kommet forslag om at man skal gå med vrengt kofte, og at man skal brenne de uekte koftene som turistindustrien bruker, sier han til NRK Sámi Radio.

Organisasjonene Suoma sámiid searvi, Sáminuorra i Sverige og Sámi Studenttaid Searvi Romssas skal arrangere en demonstrasjon i forbindelse med konferansen som Samisk Parlamentarisk Råd arrangerer i Rovaniemi i Nord-Finland i oktober.

Torsdag ettermiddag laget NRK Sámi Radio denne reportasjen om temaet (på samisk):

GULDAL: Nuorat demonstrerejit

– Demonstrasjon mot turistindustrien

Utsi forteller at konferansen har tema samisk kulturarv, og at det var der ideen kom til å arrangere en demonstrasjon.

– Vi vil demonstrere mot turistindustrien i Rovaniemi og andre områder som misbruker den samiske kulturen i turistsammenheng. Den gir et feil bilde av den samiske kulturen.

Han forteller at på den måten vil de vise at den samiske kulturen må tas vare på.

Turistindustrien i Nord-Finland har i mange år brukt det eksotiske ved den samiske kulturen for å trekke turister fra hele verden til Finland. Flere samiske organisasjoner både i Norge, Sverige og Finland mener at dette er et misbruk av kulturen.

– Kom med innspill til demonstrasjonen

– De over hundre ungdommene som skal delta i demonstrasjonen fraktes med busser til Rovaniemi, forteller Utsi.

- Der skal vi først følge seminarene som omhandler samisk kulturarv. Etter seminaret skal vi arrangere et workshop hvor det blir diskutert hvorfor demonstrasjonen skal holdes. Og mot slutten av dagen skal vi gå i demonstrasjonstog i Rovaniemi sentrum.

Utsi forteller at det ikke er avgjort hvilken demonstrasjonsform som skal brukes, og at de fremdeles er åpne for forslag.

Korte nyheter

 • Biebmadumguolle vuobdem lassánij dijmmá

  Guollimdirektoráhtta li båddåsasj lågojt almodam akvakultuvra hárráj dijmátjis.

  2021 lassánij biebmadumguolle vuobdem, 10,2 prosenta ienebu gå 2020. Luossavuobdem lassánam ienemusát ja duodden dasi jáddi ja bálddá. 94 prosenta majs vuobdeduvvin ålles 2021 lej luossa.

  Dáv tjállá Kyst og Fjord.

 • 28. mai er internasjonale mens dagen

  En ny befolkningsundersøkelse fra CARE i Norge viser at kvinners tabu knyttet til menstruasjon sakte men sikkert synker. Til tross for det er det mye skam knyttet til mensen for kvinner. Undersøkelsen sammenligner kvinner og menns holdninger. Noe som bland annet viser at fler kvinner enn menn synes det er ekkelt eller skittent med mens. Fler kvinner enn menn skjemmes over å handle mensproduketer.

  Les hele undesøkelsen her.

 • Rijkajgasskasasj liejbbebiejvve

  28. biejve moarmesmáno l rijkajgasskasasj liejbbebiejvve. CARE li dahkam ådå álmmukguoradallamav Vuonan mij vuoset nissuna vilá skámádi ja berusti ietjas liejbe birra. Ienep nissuna gå ålmå adni liejbbe l duolvas jali vuovnná ja ienep nissuna gå ålmå skámádi oasestit liejbbebuvtajt buhtikan.

  Valla lågo aj vuosedi tabu liejbe birra sáhkadit binnuji jages jáhkáj.

  Dála l guoradallam.

  På norsk.

  Vi snakket med unge i Bodø om mensen