Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Skábmagovat festiválahoavda lea duhtávaš lágidemiin

  – Lea leamašan somá oaidnit man bures olbmot leat gávdnan dán festivála ja boahtán deike fas moadde jagi boddu maŋŋá, festet ja návddašit ealligovaid, muitala Skábmagovat festiválahoavda Aleksi Ahlakorpi.

  Festiválahoavda oaidná ahte beroštumi filmmaide lea loktánan birra máilmmi.

  – Illudan maiddái ahte eará festiválat leat fuomášan ahte man buorre filmmat Sámis bohtet. Juste diet «Unborn Biru» lei doppe Sundance festiválas, dadjá festiválahoavda.

  Son muitala ahte ođđa sámi filmmat geasuhedje hirbmat olu, nugo Suvi West dokumentára «Eatnameamet». Lávvordaga lágiduvvui maiddái Skábmaklubba gosa sámi artisttat geasuhedje olbmuid.

  – Mis han leat olu losses fáttát filmmain. Ožžon jo ihkku máhcahaga diesa ahte lei nugo dárbu diesa ahte olbmot besset maiddái festet ja illudit doppe klubbas, dadjá Ahlakorpi.

  Festiválahoavda lohká maid ahte lea duhtavaš go dán jagi lei Skábmagovain vuosttaš geardde psykososiálalaš veahkki gos olbmot besset háleštit losses fáttáid birra mat loktanit filmmain.

  Skábmagovat rahpandoalut muohtateáhter 2023
  Foto: Samu Hurskainen / Samu Hurskainen
 • Skábmagovat filbmafestivála joatkášuvvá neahtta bokte

  Dán vahkkoloahppa lágiduvvo máilmmi davimus eamiálbmogiid filbmafestivála, Skábmagovat, Anáris. Otná rájes lea vejolaš čuovvut filbmafestivála neahtta bokte.

  – Dat festivála Anáris nohká muhto joatkit dasto online vel, ahte besset olbmot geat eai dán háve beassan Anárii návddašit daid filmmaid mat mis ledje dáppe. Jos soames lea fitnan dáppe festiválas ja oaidnán buori filmma maid háliida ávžžuhit de sáhttá fitnat min siidduin geahččamin daid filmmaid, dadjá festiválahoavda Aleksi Ahlakorpi.

  Gaskkal ođđajagemánu 29.beaivve ja guovvamánu 6. beaivve gávdnojit 8 čájáhusa ja 33 filmma Skábmagovat neahttasiidduin.

  Bileahtaid sáhttá oastit ovttaskas čájáhussii 6 euroin dahje festiválapássa 50 euroin. Dan čállet Skábmagovat neahttasiidduin.

  Muohtateáhter rahpandoalut
  Foto: Samu Hurskainen / Samu Hurskainen