Vars válgavuoiti

Árjja Laila Susanne Vars lea dán jagi válgavuoiti, ja beassá dál mearridit geainna hálida Sámedikki eanetlogu hukset.

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars illuda válgaija.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Árja šattai stuorámus bellodahkan Ávjovári válgabiirres, gos bellodat faskii badjel 20% jienain

Ođđa bellodat faskii riikkadásis golbma mándahta, ja lei dušše čieža jiena duohken njeallját mándahta oažžut.

Ja dál sáhttáge Árja mearridit Sámedikki eanetlogu. Sihke NSR ja bargiidbellodat ferteba Árjjain ovttasbargat oažžun dihte eanetlogu.

Árjja presideantaevttohas Laila Susanne Vars lohká leat menddo árrat mearridit goappáin bellodagain hálida ovttasbargat.

– Mii leat lohkan čađat ahte politihkka dat lea dehálaš. Seammás gal fertet vuiget ahte ii bellodaga politihkka boađe oidnosii jos doppe eai leat olbmot geat dan fievrridit. Mii eat sáhte luoitit ollásit NSR:a ja Bargiidbellodaga min politihka ovddidit, min olbmot ferteji dan dahkat, lohká Vars.

Bargiidbellodat stuorámus

Varraseamos logut čájehit goitge, ahte Bargiidbellodat lea stuorámus joavku Sámedikkis 14 áirasiin. Nubbin stuorámus ges lea Norgga Sámiid Riikkasearvi 13 áirasiin.

NSR presideantaevttohas Aili Keskitalo gal lea jo fállan ovttasbargat Árjjain.

– Mun lean dadjan Laila Susanne Varsii ahte jos dat hálidit ságastallat vejolaš ovttasbarggu, de mii gal leat gergosat, lohka Keskitalo

Egil Olli čuojahastii mannan ija jo Varsii, muhto biehttala ahte lei bivdaleamin ovttasbarggu.

–Lei lunddolaš sávvat sutnje buori válgga go dagai nu buorre válgga. Dan mii leat dahkan, eat maidege eará, lohká Olli.

Ovddádusbellodat meinnestuvvan

Hans J. Eriksen

Ovddádusbellodaga Hans Eriksen

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Ovddádusbellodatge lea vuostaš geardde Sámedikkeválggain ja ožžot golbma mándahta.

Dat ahte sii hálidit heaittihit Sámedikki ii oro baldán sápmelaččaid jienasteames bellodaga.

Nuortaguovllu válgabiires lea sámepolitihkkálaš veterána Hans Eriksen ožžon ovtta Ovddádusbellodat mándahta.

– Hirbmat illudahtti ahte Ovddádusbellodat lea vuostaš válggas jo fasken golbma mándahta. Mis lea duođai meinnestuvvan válga, lohká Eriksen.

Johttisámiid listtu oažžu guokte áirasa, Sámi Álbmotbellodat, Nordkalottfolket, Sámit Lulli-Norggas ja Åerjel Samiej Giel ges ovtta áirasa guhtege.